0

ปลดล็อกคอนโด-ตึกสูงตจว.

โอนท้องถิ่นอนุมัติEIA 400โครงการปักธงรอเสนอบอร์ดสิ่งแวดล้อมกระจายอำนาจอนุมัติรายงาน EIA ให้จังหวัด จัดทำ “คู่มือมาตรฐาน”

ชงผู้ว่าฯนั่งประธานพิจารณา จับตาปล่อยผีคอนโดฯต่างจังหวัดขึ้นตึกสูง ยักษ์พัฒนาที่ดินเฮ สอดรับแผนผุดโครงการพรึ่บทั่วประเทศ เผยเฉลี่ยรอนาน 6-10 เดือน เสนอกระชับเวลาไม่ควรเกิน 3 เดือน-ตีกรอบไม่ให้เกิดปัญหาสองมาตรฐาน

นายสันติ บุญประคับ เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า เร็ว ๆ นี้จะเสนอให้คณะกรรมการ (บอร์ด) สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พิจารณาแนวทางปฏิบัติการขออนุมัติรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม หรืออีไอเอ ในส่วนของโครงการคอนโดมิเนียม ตามที่ สผ.เตรียมจะปรับวิธีการดำเนินการใหม่ เพื่อให้การพิจารณาอนุมัติเกิดความรวดเร็วมากขึ้น

คอนโดฯขอ EIA 400 โครงการPhoto Bangkok Post

เนื่องจากปัจจุบันมีคอนโดมิเนียมยื่นขออีไอเอจำนวนมาก จากเดิมปีละ 170 โครงการ ปัจจุบันสถิติอยู่ที่ปีละ 300-400 โครงการ แนวทางใหม่คือจะกระจายอำนาจการอนุมัติอีไอเอไปยังคณะกรรมการระดับจังหวัดเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ ทั้งโครงการโลว์ไรส์ สูงไม่เกิน 8 ชั้น รวมถึงอาคารขนาดใหญ่และขนาดใหญ่พิเศษพื้นที่เกิน 10,000 ตารางเมตรขึ้นไป ไม่ให้การขออนุมัติอีไอเอกระจุกตัวอยู่ที่กรุงเทพฯอย่างเดียว

มี 2 แนวทางเสนอให้บอร์ดพิจารณา 1.ทำคู่มือประกอบการพิจารณาอีไอเอให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งฝ่ายผู้ประกอบการและคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ (คชก.) ซึ่งมี 40-50 ข้อที่คณะกรรมการส่วนกลางในกรุงเทพฯเคยใช้อนุมัติ ใช้เป็นแนวทางให้หน่วยงานอนุญาตก่อสร้างโครงการ เช่น สำนักงานเขต หน่วยงานท้องถิ่น นำไปพิจารณา หากเอกชนเสนอมาครบตามรายการที่ระบุไว้ในคู่มือก็สามารถอนุมัติได้ 2.เสนอขอให้กระจายอำนาจอนุมัติโครงการให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯทุกจังหวัดพิจารณาอนุมัติ มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน พร้อมแนบคู่มือนี้ไปด้วยเพื่อเป็นแนวทางหรือไกด์ไลน์การพิจารณาต่อไป เนื่องจากปัจจุบันมีโครงการตกค้างอยู่ในการพิจารณาของ สผ.จำนวนมาก ให้การพิจารณาอนุมัติเร็วขึ้น รายละเอียดเพิ่มอ่านต่อที่ ประชาชาติธุรกิจ

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ วันที่ 22-24 กรกฎาคม 2556

About the Author

Nora has been in the Corporate Communications arena for a number of years. Nora's role is to communicate all newsworthy items that are of a PR nature.

Leave a Reply
If you want a picture to show with your comment, go get a Gravatar.