Video

4 ปัจจัยฉุดยอดขายอสังหาริมทรัพย์

26 Sep 2017

คุณอลิวัสสา พัฒนถาบุตร กรรมการผู้จัดการ ซีบีอาร์อี ประเทศไทย ได้เปิดเผยถึงสาเหตุที่ทำให้ตลาดอสังหาริมทรัพย์ในปีนี้ซบเซาโดยเฉพาะเขตรอบนอกเมืองและต่างจังหวัด

ที่มา ห้องข่าวธุรกิจ เดอะเนชั่น

4 ปัจจัยฉุดยอดขายอสังหาริมทรัพย์
คุณอลิวัสสา พัฒนถาบุตร กรรมการผู้จัดการ ซีบีอาร์อี ปร...
แนวโน้มตลาดอาคารสำนักงานในกรุงเทพมหานครปี 2560
คุณนิธิพัฒน์ ทองพันธุ์ หัวหน้าแผนกพื้นที่สำนักงาน ซีบ...
ผู้เช่าพื้นที่สำนักงานสนใจการวางกลยุทธ์การใช้พื้นที...
คุณนิธิพัฒน์ ทองพันธุ์ หัวหน้าแผนกพื้นที่สำนักงาน ซีบ...
แนวโน้มตลาดคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานครปี 2560
คุณอลิวัสสา พัฒนถาบุตร กรรมการผู้จัดการ ซีบีอาร์อี ปร...
ตลาดพื้นที่สำนักงานให้เช่ากรุงเทพฯ ราคาพุ่งสูงสุด
คุณนิธิพัฒน์ ทองพันธุ์ กรรมการบริหารและหัวหน้าแผนก พื...

Page 1 of 9 [41 Items]