Thailand's leading real estate agent

12 ต้นไม้มงคล เสริมดวงชะตา ต้อนรับปี 2564

By on Jan 25, 2021 in Featured, Property News

ในยามที่เราต้องเผชิญกับโรคระบาด ทำให้ต้องใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ภายในบ้านมากขึ้น การสร้างบรรยากาศบ้านของเราให้น่าอยู่ด้วยสีเขียวของต้นไม้นอกจากจะทำให้เรารู้สึกผ่อนคลาย สบายตา ลดความตึงเครียด ต้นไม้บางชนิดยังมีคุณสมบัติช่วยดูดซับสารพิษในอากาศส่งผลดีต่อร่างกายได้อีกด้วย ซีบีอาร์อีได้รวบรวมต้นไม้มงคล เสริมดวงชะตา สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคุณ พร้อมวิธีดูแลมาฝากกัน

Nora has been in the Corporate Communications arena for a number of years. Nora's role is to communicate all newsworthy items that are of a PR nature.

No comment

 

emailSubscribe Via Email

Privacy guaranteed. We will not share your information.

Follow Me on Twitter

Follow Me on Facebook

Subscribe via RSS Feed

Copyright © 2021 CBRE (Thailand) Co., Ltd. All Rights Reserved.