Thailand's leading real estate agent

Bangkok Condo – สรุปสถานการณ์ตลาดคอนโดฯ ปี 56 เจาะแนวโน้มปี 57

By on Dec 19, 2013 in Property News

สรุปสถานการณ์ตลาดคอนโดมิเนียมในปี 2556 มีความคึกคักอย่างมากทั้งตลาดในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลและตลาดในต่างจังหวัด ซึ่งไม่เพียงแต่จังหวัดที่เป็นหัวเมืองเศรษฐกิจเท่านั้น แต่รวมถึงตลาดในจังหวัดหัวเมืองรองที่มีผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จากส่วนกลางเข้าไปรุกขยายฐานตลาดคอนโดมิเนียมกันอย่างเข้มข้น

สืบเนื่องจากสภาวะปัจจัยแวดล้อมของตลาดคอนโดฯ ได้เปลี่ยนแปลงไปในช่วงโค้งสุดท้ายของปี ซึ่งในขณะนี้ตลาดคอนโดมิเนียมกำลังเผชิญกับปัจจัยท้าท้ายในการทำธุรกิจ ทั้งจากปัจจัยระดับมหภาคอย่างเสถียรภาพเศรษฐกิจของไทยในช่วงปี 2556 ยังมีทิศทางอ่อนแอ ปัญหาราคาสินค้าที่ทยอยปรับตัวสูงขึ้น และภาระหนี้ของภาคครัวเรือนที่มีระดับเพิ่มขึ้น รวมถึงสถานการณ์ทางการเมืองที่ส่อเค้าว่าจะไม่สามารถยุติลงได้โดยง่าย ซึ่งปัจจัยดังกล่าวนี้ มีผลกระทบต่อกำลังซื้อของประชาชน

นอกจากนี้ตลาดคอนโดมิเนียมยังมีปัจจัยท้าทายเฉพาะของภาคธุรกิจที่จะมีผลต่อทิศทางการเติบโต เช่น การแข่งขันทางธุรกิจที่รุนแรง ต้นทุนการทำธุรกิจ ได้แก่ ราคาที่ดิน ค่าจ้างแรงงาน และวัสดุก่อสร้างที่สูงขึ้น ซึ่งมีผลกระทบต่อราคาห้องชุดที่ปรับตัวตามปัญหาการขาดแคลนแรงงานคุณภาพและมีผลต่อความล่าช้าในการพัฒนาโครงการและคุณภาพของโครงการ ความไม่สมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานคอนโดฯ ในบางทำเลที่สูงขึ้น ประกอบกับปัจจุบันสถาบันการเงินมีความระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อเพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของผู้ประกอบการ และสินเชื่อสำหรับซื้อที่อยู่อาศัยของผู้บริโภคอีกทั้งยังมีประเด้นในเรื่องของกฎหมาย เช่น กฎหมายผังเมืองและกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการพัฒนาโครงการ

สำหรับทิศทางการลงทุนคอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ในช่วงสุดท้ายของปี 2556 นี้ ผู้ประกอบการจะยังคงเดินหน้าเปิดตัวโครงการใหม่ตามเป้าหมายทางธุรกิจที่วางไว้ในช่วงที่เหลือของปีนี้ เนื่องจากมองว่าตลาดยังคงสามารถขับเคลื่อนได้จากความต้องการซื้อที่ยังมีอยู่ในตลาด โดยข้อมูลจากศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า ในปี 2556 นี้ การเปิดโครงการใหม่จะอยู่ที่ประมาณ 62,500 – 65,500 หน่วย เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.9-9.9 จากปี 2555 โดยทำเลที่มีการเปิดโครงการใหม่จะยังคงเน้นทำเลแนวรถไฟฟ้าและในรัศมีที่ใกล้รถไฟฟ้า

อย่างไรก็ดี การพัฒนาตลาดคอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ยังมีปัจจัยที่ท้าทายภาคธุรกิจจากการแข่งขันกันเปิดโครงการคอนโดฯ ที่มีผลต่ออุปทานห้องชุดเข้าสู่ตลาดเป็นจำนวนมากและได้สร้างแรงกดดันต่อความไม่สมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานในตลาดในบางพื้นที่ ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อความสามารถในปิดโครงการของผู้ประกอบการต่อไปในระยะข้างหน้า

ขณะที่ทิศทางตลาดโครงการคอนโดฯ ในต่างจังหวัดยังคงมีทิศทางที่ดีอย่างต่อเนื่องแต่จะชะลอลงจากในช่วงต้นปีที่ผ่านมา เนื่องจากในช่วงต้นปี 2556 ที่ผ่านมา ผู้ประกอบการได้มีการเร่งเปิดตัวโครงการในพื้นที่ศักยภาพ สำหรับประเด็นที่ต้องติดตามตลาดคอนโดฯ ในต่างจังหวัดแม้จะมีศักยภาพ แต่มีประเด็นที่ผู้ประกอบการควรคำนึงถึงอีกหลายประการ อาทิ ขนาดของเศรษฐกิจในต่างจังหวัด

แม้ว่าขณะนี้ ภาวะเศรษฐกิจในหลายๆ จังหวัดจะมีการขยายตัวอย่างคึกคักซึ่งน่าจะส่งผลดีต่อความต้องการซื้อที่อยู่อาศัย แต่ความเจริญของต่างจังหวัดยังคงกระจุกตัวอยู่เฉพาะในเขตเทศบาลเป็นส่วนใหญ่และประชากรสว่นใหญ่ยังคงประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำให้กลุ่มลูกค้าที่ต้องการซื้อที่อยู่อาศัยประเภทคอนโดฯ ในต่างจังหวัดที่ยังคงมีจำนวนจำกัด หากมีผู้ประกอบการหลั่งไหลเข้าไปเปิดโครงการเป็นจำนวนมากอาจเกิดภาวะอุปทานส่วนเกินได้

นอกจากนี้การเปิดโครงการใหม่ๆ ในบางจังหวัดที่มีการขยายตัวรวดเร็ว จากการแข่งขันทางธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่มีความรุนแรงมีส่วนผลักดันให้ต้นทุนการทำธุรกิจ เช่น ราคาที่ดินปรับตัวสูงขึ้นมีผลทำให้ราคาขายต่อหน่วยปรับตัวสูงขึ้นและอาจมีผลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดฯ เนื่องจากตลาดอสังหาริมทรัพย์ในต่างจังหวัดยังมีทางเลือก อย่างเช่น ตลาดบ้านแนวราบที่สามารถตอบโจทย์ผู้บริโภคในต่างจังหวัดได้ดี

ทั้งนี้ แนวโน้มที่มีอัตราการขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คืบหน้าและใกล้เปิดให้บริการ รวมทั้งความต้องการคอนโดฯ ที่ยังไม่ถึงจุดอิ่มตัว จากปี 2556 ที่มียอดเปิดตัวโครงการใหม่สูงเป็นประวัติการณ์ แต่ท่ามกลางอานิสงค์จากปัจจัยบวก ยังมีปัจจัยลบที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อตลาดคอนโดฯ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทั้งจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง ปัญหาวิกฤตการขาดแคลนแรงงานและสถานการณ์ทางการเมืองซึ่งอาจส่งผลกับตลาดคอนโดฯ ในปี 2557 มีแนวโน้มสูงที่จะชะลอความร้อนแรงลงได้บ้าง

ที่มา | โพสต์ทูเดย์ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2556

No comment

emailSubscribe Via Email

Privacy guaranteed. We will not share your information.

Follow Me on Twitter

Follow Me on Facebook

Subscribe via RSS Feed

Copyright © 2020 CBRE (Thailand) Co., Ltd. All Rights Reserved.