Thailand's leading real estate agent

Phuket Hotel – ซีบีอาร์อีชี้โรงแรมในภูเก็ตรอดผลกระทบทางการเมือง

By on Jun 04, 2014 in Hotel-Tourism, Property News

3 มิถุนายน 2557, กรุงเทพฯ – ซีบีอาร์อี ที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำระดับโลก เปิดเผยว่า จำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามายังภูเก็ตเพิ่มขึ้นถึง 6.9% ต่อปี มาอยู่ที่ระดับ 962,953 คนในช่วงไตรมาสแรกของปี 2557 ประกอบกับมีจำนวนเที่ยวบินจากสายการบินนานาชาติที่บินตรงมายังภูเก็ตเพิ่มมากขึ้น ช่วยให้ตลาดพ้นจากผลกระทบในแง่ลบจากปัญหาทางการเมืองในกรุงเทพมหานคร

Phuket hotel marketอัตราการเข้าพักโดยเฉลี่ยของโรงแรมระดับบน (ซึ่งมีราคาห้องพักสูงกว่า 2 พันบาท/คืน) อยู่ที่ระดับสูงกว่า 80% ณ ไตรมาส 1 ปี 2557 นอกจากนี้ โรงแรมต่างๆ ในภูเก็ตยังสามารถปรับราคาห้องพักรายวันโดยรวมให้สูงขึ้น 3.3% ต่อปี แต่สาเหตุใหญ่สืบเนื่องมาจากเงินบาทที่อ่อนค่าลงเมื่อเปรียบกับสกุลเงินหลัก

ซีบีอาร์อีคาดการณ์ว่า โรงแรมในภูเก็ตจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นอีกราว 4,000 ห้องในช่วง 3 ปีข้างหน้า คิดเป็นเพิ่มขึ้น 25% จากจำนวนโรงแรมในภูเก็ตที่มีอยู่ในปัจจุบัน นอกจากนี้ ซีบีอาร์อียังพบว่าโรงแรมที่จะมีการก่อสร้างใหม่มีจำนวนไม่มากนัก ซึ่งหมายความว่า อัตราเพิ่มของโรงแรมใหม่ในช่วง 3 ปีจากนี้จะมีจำนวนลดลง

แม้ว่าจะมีปัญหาทางการเมือง แต่ก็มีความเป็นไปได้ว่าจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามายังภูเก็ตอาจจะเพิ่มขึ้นในอัตราที่เร็วกว่าการเพิ่มขึ้นของโรงแรมใหม่ ซึ่งแสดงว่าอาจจะมีโอกาสที่ดีที่โรงแรมจะปรับราคาห้องพักให้สูงขึ้นอีก

จีนและรัสเซียเป็นตลาดที่ใหญ่มากที่สุดที่เดินทางเข้ามายังสนามบินภูเก็ตด้วยจำนวนนักท่องเที่ยว 225,949 และ228,691 คนตามลำดับ โดยในช่วงไตรมาส 1 ปีนี้ จำนวนนักท่องเที่ยวชาวจีนติดลบที่ 1.6% ต่อปี ในขณะที่อัตราการเติบโตที่ผ่านมาอยู่ในระดับ +90% ต่อปี ในขณะที่นักท่องเที่ยวชาวรัสเซียมีจำนวนเพิ่มขึ้นถึง 20.4% ต่อปีในช่วงไตรมาสแรก ปี 2557 นักท่องเที่ยวจากทั้งสองประเทศนี้ที่เดินทางเข้ามายังภูเก็ตคิดเป็นสัดส่วนสูงถึง 50% ของนักท่องเที่ยวทั้งหมด ส่วนตลาดหลักอื่นๆ ของภูเก็ต ได้แก่ สวีเดน เกาหลีใต้ และออสเตรเลีย ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนเพียง 5% ในแต่ละประเทศ จากตัวเลขดังกล่าวได้สะท้อนให้เห็นถึงความอ่อนไหวของนักท่องเที่ยวในเอเชียและความไม่กังวลของนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียต่อสถานการณ์ทางการเมืองของไทย

แต่อย่างไรก็ตาม ภูเก็ตในปัจจุบันเริ่มต้องพึ่งพานักท่องเที่ยวจากจีนและรัสเซียเพิ่มมากขึ้น ต่างกับในอดีตที่กลุ่มนักท่องเที่ยวหลักมีความหลากหลายมากกว่านี้หลายเท่า ความเสี่ยง ก็คือ อาจมีเหตุบางประการที่ทำให้กลุ่มนักท่องเที่ยวจากประเทศเหล่านี้ไม่สามารถเดินทางมาท่องเที่ยวได้ อาทิ การชะลอตัวทางเศรษฐกิจ หรืออาจจะมาจากทัศนคติต่อประเทศไทยที่เปลี่ยนไป

แม้ว่าตลาดโรงแรมของภูเก็ตจะยังคงดำเนินต่อไปได้ แต่ก็มิใช่ว่าโรมแรมในทุกระดับจะมีการเติบโต  ทั้งนี้โรงแรมสามารถจำแนกได้ 4 ระดับ คือ ลักซ์ชัวรี่  เฟิร์สคลาส  กลาง และราคาประหยัด พิจารณาจากอัตราค่าห้องพักที่ขายได้

อัตราเฉลี่ยของรายได้ต่อจำนวนห้องพักที่มีไว้จำหน่าย (REVPAR) เป็นการคำนวนจากค่าห้องพักและอัตราการเข้าพัก และเป็นวิธีมาตรฐานในการใช้วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน โรงแรมระดับเฟิร์สคลาส ซึ่งมีค่าห้องพักระหว่าง 4,000 – 10,000 บาทต่อคืนมีอัตราเฉลี่ยของรายได้ต่อจำนวนห้องพักที่มีไว้จำหน่ายดีที่สุด แสดงให้เห็นว่าภูเก็ตมิใช่แหล่งท่องเที่ยวสำหรับทัวร์ศูนย์ดอลลาร์ที่นักท่องเที่ยวต้องเข้าพักโรงแรมที่มีราคาถูกที่สุด และเจ้าของทัวร์หวังที่จะมีรายได้จากค่าคอมมิชชั่นจากการจับจ่ายใช้สอยของลูกค้าและการเข้าเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ

ซีบีอาร์อีเชื่อว่า ภูเก็ตจะยังคงเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวชั้นนำของภูมิภาคเอเชีย  สนามบินภูเก็ตเองก็กำลังได้รับการขยายซึ่งจะช่วยลดปัญหาในเรื่องการรองรับผู้โดยสาร แม้การพึ่งพาตลาดหลักจากไม่กี่ประเทศจะทำให้ความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้น แต่ตลาดเหล่านั้นก็ยังคงมีศักยภาพในการเติบโต ในปีที่แล้ว ชาวจีนเดินทางท่องเที่ยวในต่างประเทศราว 100 ล้านคน แต่มีเพียง 4.7 ล้านคนที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย

ความท้าทายสำหรับผู้ประกอบการในธุรกิจโรงแรม คือ หากโรงแรมมีลูกค้าจากประเทศใดประเทศหนึ่งเป็นลูกค้าหลัก ก็มีแนวโน้มว่าลูกค้าจากประเทศอื่นๆ อาจจะไม่เข้ามาพัก จึงจำเป็นต้องบริหารจัดการตลาดที่เป็นกลุ่มลูกค้าให้ดี    รายได้ในระดับที่ดีที่สุดจะมาจากคุณภาพ มิใช่ปริมาณ ดังนั้น สำหรับตลาดโรงแรมในภูเก็ต ผู้กำหนดนโยบายด้านการท่องเที่ยว  ผู้พัฒนาโรงแรม และเครือโรงแรมต่างๆ จำเป็นต้องมุ่งเน้นไปที่ผลกำไรในระยะยาว

No comment

emailSubscribe Via Email

Privacy guaranteed. We will not share your information.

Follow Me on Twitter

Follow Me on Facebook

Subscribe via RSS Feed

Copyright © 2020 CBRE (Thailand) Co., Ltd. All Rights Reserved.