Thailand's leading real estate agent

โครงการน้ำสะอาดเพื่อการกุศล – ฉลองครบรอบ 25 ปี CBRE Thailand

By on Mar 18, 2013 in Featured

โครงการน้ำสะอาดเพื่อการกุศล - หนึ่งในการฉลองครบรอบ 25 ปี ซีบี ริชาร์ด เอลลิส ในประเทศไทย เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเฉลิมฉลองครบรอบ 25 ปีของ ซีบี ริชาร์ด เอลลิส ในประเทศไทยในปีนี้   บริษัทได้ให้การสนับสนุน และร่วมก่อสร้างระบบน้ำสะอาดให้แก่บ้านห้วยไม้ซาง หมู่บ้านในชนบทที่ห่างไกลในจ.แม่ฮ่องสอน    ทั้งนี้ ซีบี ริชาร์ด เอลลิส เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในฐานะที่ปรึกษาด้านการวางแผนทางการตลาดและการขายโครงการที่มีความหรูหรามากที่สุดในประเทศไทยหลายโครงการด้วยกัน จึงถือเป็นโอกาสอันดีที่จะได้ตอบแทนคืนสู่สังคม โดยเฉพาะหมู่บ้านดังกล่าวซึ่งเป็นหนึ่งในชุมชนที่ยากไร้มากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศ

กิจกรรมในครั้งนี้นำโดยนายเดวิด ซีมิเตอร์  ประธานบริษัท พร้อมพนักงานอาสาสมัครจำนวน 10 คนซึ่งผ่านการคัดเลือกจากทุกสายธุรกิจ  ร่วมกันก่อสร้างระบบลำเลียงน้ำสะอาด พร้อมถังกรองน้ำ  บ่อเก็บน้ำขนาดใหญ่ 2 บ่อ  และห้องน้ำ 12 ห้อง    การมีระบบลำเลียงและปรับปรุงคุณภาพน้ำเพื่อการบริโภคในชีวิตประจำวัน จะช่วยเอื้อประโยชน์ในด้านสุขภาพอนามัยที่ดี ให้แก่ชุมชนในถิ่นทุรกันดารเป็นอย่างมาก   และยังช่วยลดสถิติการเสียชิวิตของเด็กแรกเกิดได้มากถึง 50%      นอกจากนี้ พนักงานอาสาสมัครของ ซีบี ริชาร์ด เอลลิส ประเทศไทยยังได้มอบเครื่องเขียนและเสื้อผ้าแก่เด็กชาวเขาอีกด้วย โดยทำงานร่วมกับองค์กรเพื่อชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง (The Karen Hilltribes Trust) ซึ่งเป็นผู้ออกแบบ ดูแล และติดตามโครงการดังกล่าว

“ผมเชื่อว่าตลอดระยะเวลาโครงการที่อาสาสมัครของเราได้ใช้ชีวิตอยู่กับชาวบ้าน  พวกเขาได้มีประสบการณ์ในการเรียนรู้จากโครงการในครั้งนี้ไปพร้อม ๆ กับชาวบ้าน  และเราหวังว่าจะรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับชาวบ้านห้วยไม้ซางให้ยืนยาวต่อไป” นายเดวิดกล่าว

องค์กรเพื่อชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงเป็นองค์การกุศล ที่มุ่งเน้นทำงานร่วมกับชาวกะเหรี่ยงที่อยู่บริเวณภาคเหนือของประเทศไทย เพื่อช่วยให้ชาวกะเหรี่ยงมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในอนาคต   องค์กรดังกล่าวมีความสนใจป็นอย่างมากที่จะทำงานร่วมกับบริษัทหรือองค์กรที่สนใจให้การสนับสนุนโครงการน้ำสะอาดเพื่อหมู่บ้านในชนบทที่ห่างไกล

สามารถชมภาพและรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมเพื่อการกุศลในครั้งนี้ได้ที่ หน้ากิจกรรมบนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.cbre.co.th/en/CBRE-Thailand-Charity-Project.asp

Nora has been in the Corporate Communications arena for a number of years. Nora's role is to communicate all newsworthy items that are of a PR nature.

No comment

 

emailSubscribe Via Email

Privacy guaranteed. We will not share your information.

Follow Me on Twitter

Follow Me on Facebook

Subscribe via RSS Feed

Copyright © 2021 CBRE (Thailand) Co., Ltd. All Rights Reserved.