Thailand's leading real estate agent

จุฬาฯ ปลุกสยามสแควร์ ทวงตำแหน่งแลนด์มาร์ค

By on Jan 14, 2015 in Property News, Retail

news-posttoday_12jan

สำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ออกมาประกาศพัฒนาที่ดินบริเวณโรงหนังสยามเดิมและอาคารโดยรอบกินพื้นที่ประมาณ 8 ไร่  เป็นโครงการศูนย์การค้าแบบโอเพ่นมอลล์ภายใต้ชื่อ สยามสแควร์วัน (เอสคิววัน) เมื่อต้นปี 2554 วันนี้โครงการดังกล่าวก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมเปิดให้บริการเรียบร้อยแล้ว

ศูนย์การค้าสยามสแควร์วัน ถือเป็นศูนย์  การค้าแห่งแรกของสำนักจัดการทรัพย์สินจุฬาฯ ที่ได้พัฒนาขึ้นบนพื้นที่กว่า 63 ไร่ ย่านสยามสแควร์ ตัวอาคารเป็นศูนย์การค้าแบบเปิดโล่ง พื้นที่บางส่วน เป็นแบบติดแอร์ รวม 6 ชั้น มีพื้นที่ขาย 3 หมื่น ตร.ม. จากพื้นที่รวม 7 หมื่น ตร.ม.

หากวาดภาพการใช้ที่ดินของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่มีทั้งหมด 1,153 ไร่ นอกจากจะเป็นที่ตั้งของสถาบัน การศึกษาแล้วที่ดินผืนนี้ยังถูกแบ่งเป็นพื้นที่ทางเศรษฐกิจของกรุงเทพฯ ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 3 รูปแบบ คือ 1.การปล่อยเช่าให้กับผู้ประกอบการรายใหญ่ เช่น เอ็ม บี เค และบริษัท ทีซีซีแลนด์ 2.การปล่อยเช่าให้กับผู้ประกอบการรายย่อย เช่น ร้านค้าในสยามสแควร์ และร้านค้าในตลาดสามย่าน 3.การพัฒนาพื้นที่ธุรกิจขึ้นมาเอง เช่น ศูนย์การค้าสยามสแควร์วัน เป็นต้น

เมื่อจิ๊กซอว์ตัวแรกอย่างศูนย์การค้าสยามสแควร์วันเสร็จสมบูรณ์ สำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาฯ ก็มีแผนดำเนินการต่อจิ๊กซอว์ตัวต่อไปทันทีเพื่อให้ธุรกิจเกิดความ ต่อเนื่อง และสร้างสยามสแควร์โฉมใหม่ให้กลับมาเป็นแลนด์มาร์คของกรุงเทพฯ อีกครั้ง ซึ่งทีมผู้บริหารของ สำนักจัดการทรัพย์สินจุฬาฯ คาดว่าการปรับโฉมสยามสแควร์ให้เสร็จสมบูรณ์น่าจะใช้เวลา 10-20 ปี นับจากนี้

บุญส่ง ศรีสว่างเนตร รองประธานกรรมการบริหาร อาคารสยามสแควร์วัน สำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า แนวทางการดำเนินงานของที่ดินย่านสยามสแควร์ ฝั่งถนนพระราม 1 จนถึงรั้วจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งมีที่ดินประมาณ 63 ไร่ ทางสำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาฯ จะทยอยพัฒนาที่ดินผืน ดังกล่าวให้มีศักยภาพมากขึ้น

ปัจจัยที่ทำให้สำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาฯ ตัดสินใจพัฒนาที่ดินย่านสยามสแควร์ เนื่องจากที่ดินผืนดังกล่าวอาคารบางส่วนเปิดให้บริการมานาน 40 ปี จึงจำเป็นต้องปรับปรุงให้เหมาะสมกับยุคสมัย ด้วยการพัฒนาที่ดินทีละโครงการ เพื่อไม่ให้กระทบกับผู้ประกอบการรายเดิมที่เช่าพื้นที่ค้าขายอยู่

ทั้งนี้ สำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาฯ จะพยายามรักษาผู้เช่าเดิมให้อยู่ต่อ เนื่องจากร่วมธุรกิจด้วยกันมานาน รักษาสมดุลธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นผู้เช่ารายเก่าหรือรายใหม่ ในส่วนของการปล่อยพื้นที่เช่าให้ผู้ประกอบการรายย่อยในย่านสยามสแควร์ปัจจุบันจะอยู่ที่ 3 ปีต่อ 3 ปี

สำหรับโครงการต่อไปที่มีแผนพัฒนาเป็นจิ๊กซอว์ตัวที่ 2 ต่อจากโครงการศูนย์การค้าสยามสแควร์วัน คือ พัฒนาที่ดินสยามสแควร์ ย่านโบนันซ่าเก่าประมาณ 6 ไร่ เป็นอาคารจอดรถ และพื้นที่ค้าปลีก ขณะนี้อยู่ระหว่างศึกษารูปแบบโครงการคาดว่าจะได้ข้อสรุปต้นปี 2559  หลังจากนั้นจะเริ่มดำเนินการออกแบบและขอใบอนุญาต คาดว่าปลายปี 2559 จะพร้อมดำเนินการก่อสร้าง

บุญส่ง กล่าวต่อว่า ปัจจัยที่ทำให้ตัดสินใจสร้างอาคารจอดรถเพิ่ม เพราะปัจจุบันพื้นที่จอดรถของสยามสแควร์  มีไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า ดังนั้นสำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาฯ จึงอยากช่วยแก้ปัญหาด้วยการ สร้างอาคารจอดรถขึ้นมา ส่วนรูปแบบของอาคารจะเป็นอย่างไรนั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษา

หลังจากได้ข้อสรุปจิ๊กซอว์ตัวที่ 2 ในปี 2559 จากนั้นอีก 2 ปี สำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาฯ ก็มีแผนที่จะดำเนินการจิ๊กซอว์ตัวที่ 3 ปรับปรุงโครงการสยามกิตติ์ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ว่าจะพัฒนาตัวอาคารเป็นโรงแรมหรือเป็นอาคารสำนักงาน

เหตุผลที่สำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาฯ เลือกโจทย์ 2 ข้อนี้มาพิจารณา เพราะว่าโครงการสยามกิตติ์ สามารถต่อเติมตัวอาคารเพิ่มได้อีก 20 ชั้น จากปัจจุบันมีอยู่ 10 ชั้น และเพื่อสร้างความแตกต่างจากธุรกิจเดิมที่มีอยู่ จึงเลือก  2 โจทย์ดังกล่าวมาศึกษาว่าธุรกิจใดน่าจะมีศักยภาพในการดำเนินงานมากกว่ากัน

แนวทางคร่าวๆ ที่วางไว้นี้จะพลิกฟื้นให้สยามสแควร์กลับมาเป็นแลนด์มาร์คของกรุงเทพฯ อีกครั้งได้หรือไม่นั้นคงต้องรอดูผลงานหลังจากที่สำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาฯ เริ่มลงมือพัฒนาที่ดิน เพราะปัจจุบันธุรกิจไหนๆ   ก็ล้วนแต่มีการแข่งขันที่รุนแรง ไม่ว่าจะเป็นค้าปลีก หรือโรงแรม

น้องใหม่ที่เพิ่งเข้ามาในตลาดคงต้องทำการบ้านอย่างหนัก เพราะพี่ใหญ่ที่อยู่ในตลาดมาก่อนคงไม่ยอมปล่อยให้น้องใหม่มาชิงส่วนแบ่งการตลาดไปง่ายๆ

ที่มา | โพสต์ทูเดย์  12 มกราคม 2558

Nora has been in the Corporate Communications arena for a number of years. Nora's role is to communicate all newsworthy items that are of a PR nature.

No comment

 

emailSubscribe Via Email

Privacy guaranteed. We will not share your information.

Follow Me on Twitter

Follow Me on Facebook

Subscribe via RSS Feed

Copyright © 2022 CBRE (Thailand) Co., Ltd. All Rights Reserved.