Thailand's leading real estate agent

ครม.อนุมัติบ้านผู้สูงอายุเคาะราคาเริ่มต้น2.3ล้าน

By on Oct 25, 2018 in Residential

ครม.อนุมัติบ้านผู้สูงอายุเคาะราคาเริ่มต้น2.3ล้าน

ครม.ไฟเขียว กคช. สร้างที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ คลองหลวง 1 วงเงินลงทุน 417 ล้านบาท เจาะกลุ่มรายได้ปานกลาง ครัวเรือนละ 5.9 หมื่นบาทต่อเดือน ราคาบ้านแฝด เริ่มต้น 2.3 ล้านบาท

พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เห็นชอบให้การเคหะแห่งชาติ (กคช.) เดินหน้าโครงการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ (โครงการบ้านเคหะกตัญญู คลองหลวง 1) วงเงินลงทุน 417.13 ล้านบาท แยกเป็นใช้เงินกู้ในประเทศ 335.55 ล้านบาทและรายได้ของ กคช. 81.58 ล้านบาท โดยตั้งอยู่ที่ จ.ปทุมธานี ใน ที่ดินของกคช. ซึ่งมีที่ดินอยู่แล้ว ส่วนโครงการที่ 2 ยังไม่ได้เสนอเพราะเป็นอาคารสูงหลายชั้นจะต้องดำเนินการศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ) ก่อน สำหรับกลุ่มเป้าหมายของโครงการนั้นคือครอบครัวที่มีอยู่สูงอายุใน ครัวเรือน ครัวเรือนผู้สูงอายุ หรือกำลังเตรียมตัวตนเองรองรับสังคมผู้สูงอายุ มีรายได้ของทั้งครัวเรือนตั้งแต่ 59,701 บาทต่อเดือนขึ้นไป หรือเป็นกลุ่มครัวเรือน ที่มีรายได้ปานกลาง เนื่องจากก่อนหน้านี้ ได้มีโครงการพัฒนาสำหรับผู้มีรายได้น้อยไปแล้ว

ทั้งนี้ ในส่วนรายละเอียดโครงการนั้นจะตั้งอยู่ในเนื้อที่ 39.59 ไร่รวม 192 หน่วย แยกเป็นบ้านแฝดชั้นเดียว ขนาด 38 ตารางวา ราคาเบื้องต้น 2.33 ล้านบาทจำนวน 76 หน่วยบ้านแฝด 2 ชั้น ขนาด 39 ตารางวา ราคาเบื้องต้น 2.95 ล้านบาท จำนวน 68 หน่วย และ บ้านแฝด 2 ชั้น ขนาด 42 ตารางวา ราคาเบื้องต้น 3.21ล้านบาท จำนวน 48 หน่วย

สำหรับแนวคิดการออกแบบโครงการนั้นจะมีการออกแบบโครงสร้าง พื้นฐานต่างๆ ที่สนับสนุนการใช้ชีวิต ประจำวันของผู้สูงอายุเช่นมีทางลาด ที่รองรับรถเข็น

นอกจากนี้ ครม.ยังมอบหมายให้ การเคหะแห่งชาติในฐานะผู้พัฒนา โครงการประสานงานกับธนาคาร ออมสินและธนาคารอาคารสงเคราะห์ เกี่ยวกับรูปแบบบ้านมาตรฐาน เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถขอสินเชื่อแบบจำนองแบบย้อนกลับ ส่วนกรอบระยะเวลาดำเนินการนั้นการเคหะแห่งชาติระบุว่าจะเริ่มใน ไตรมาสที่ 4 ปี 2561 และจะแล้วเสร็จในปี 2563 มีระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 18 เดือนขึ้นอยู่กับโครงการ แต่เนื่องจากกระทรวงการคลังมีความเห็นว่าควรให้มียอดจอง 50% ขึ้นไปก่อนค่อยเริ่มลงทุนอาจจะทำให้กรอบเวลาขยับออกไป เล็กน้อยแต่ไม่นานมากเพราะเป็นโครงการที่มีผู้สนใจมาก

นอกจากนี้ โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งภายใต้แผนแม่บทพัฒนาที่อยู่อาศัย ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ที่มี เป้าหมายจะพัฒนาที่อยู่อาศัย สำหรับผู้สูงอายุ (Senior Complex) 3,000 หน่วย รวมอยู่ด้วย และเป็น ส่วนหนึ่งของแผนการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย แผนงาน เสริมสร้างความมั่นคงด้านการอาศัย (เช่าซื้อ)

สนใจซื้อคอนโดหรือเช่าบ้าน ติดต่อ CBRE

ที่มา: กรุงเทพธุรกิจ – 25 ตุลาคม 2561

Nora has been in the Corporate Communications arena for a number of years. Nora's role is to communicate all newsworthy items that are of a PR nature.

No comment

 

emailSubscribe Via Email

Privacy guaranteed. We will not share your information.

Follow Me on Twitter

Follow Me on Facebook

Subscribe via RSS Feed

Copyright © 2022 CBRE (Thailand) Co., Ltd. All Rights Reserved.