Thailand's leading real estate agent

ส่องทำเลทองของอพาร์ตเมนต์ให้เช่าสำหรับชาวต่างชาติ

By on Jan 25, 2019 in Residential

ชาวต่างชาติที่ทำงานในกรุงเทพฯ ส่วนใหญ่เลือกเช่าที่พักอาศัยมากกว่าซื้อ ทำให้ตลาดให้เช่าที่พักอาศัยสำหรับชาวต่างชาติมีการแข่งขันสูงเนื่องจากชาวต่างชาติที่ทำงานในกรุงเทพฯ ไม่ได้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น มีเพียงชาวจีนสัญชาติเดียวเท่านั้นที่เพิ่ม แต่ส่วนใหญ่มีงบประมาณต่ำกว่าผู้เช่าชาวญี่ปุ่น ชาวอเมริกัน และชาวยุโรปอยู่มาก

โดยในส่วนของตลาดอพาร์ตเมนต์ให้เช่ามีการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น จากการที่เจ้าของคอนโดฯ นำห้องมาปล่อยเช่า แต่ตลาดอพาร์ตเมนต์ให้เช่าในย่านใจกลางเมืองยังมีแนวโน้มที่ดีอยู่ โดยชาวต่างชาติส่วนใหญ่ ต้องการพักอาศัยไม่กี่ทำเล ได้แก่ ช่วงอโศกกับทองหล่อบนถนนสุขุมวิท ย่านลุมพินี และบางส่วนของย่านสาทร โดยเป็นการเช่าอพาร์ตเมนต์จากบุคคลเดียวที่เป็นเจ้าของทั้งอาคาร หรือจากนักลงทุนรายย่อยที่ซื้อคอนโดฯ เพื่อนำมาปล่อยเช่า

ซึ่งจากการสำรวจโดยแผนกวิจัยซีบีอาร์อี พบว่ามีอพาร์ตเมนต์ให้เช่าที่ได้มาตรฐานสำหรับชาวต่างชาติ ที่ตั้งอยู่ในย่านใจกลางกรุงเทพฯ เพียงประมาณ 10,000 ยูนิตเท่านั้น ในขณะที่มีคอนโดฯ ราว 80,000 ยูนิต ซึ่งประเมินว่า 35-40% ของคอนโดฯ เหล่านี้เป็นของนักลงทุนที่ซื้อเพื่อปล่อยเช่า หากแต่ผู้เช่าจำนวนมากโดยเฉพาะชาวญี่ปุ่นนิยมเช่าอพาร์ตเมนต์มากกว่า เพราะสามารถติดต่อได้โดยตรงกับผู้ดูแลอาคาร และมีช่างประจำตลอดเวลา ทำให้สะดวกเวลามีปัญหาเกี่ยวกับการบริหารอาคารหรือการซ่อมบำรุงภายในห้องพัก

จากการที่ซีบีอาร์อีปล่อยเช่าที่พักอาศัยในกรุงเทพฯ มากกว่า 3,000 ธุรกรรมในช่วง 10 ปี พบว่างบประมาณในการเช่าที่พักอาศัยของชาวต่างชาติไม่ได้ปรับตัวสูงขึ้น และมีค่ามัธยฐาน (Median) ของค่าเช่ารายเดือน ที่ประมาณ 90,000 บาท สำหรับขนาด 3 ห้องนอน และ 80,000 บาท สำหรับขนาด 2 ห้องนอน ทั้งนี้ซีบีอาร์อีมีกลุ่มผู้เช่าในระดับบน จึงทำให้ค่ากลางสูงกว่าค่าเช่าโดยเฉลี่ยของตลาดให้เช่าที่พักสำหรับชาวต่างชาติโดยรวม

แม้ว่าจำนวนผู้เช่าชาวต่างชาติและงบประมาณในการเช่าจะไม่เพิ่มขึ้น และมีการแข่งขันที่สูงขึ้นจากการปล่อยเช่าคอนโดฯ ก็ตาม แต่ยังคงมีโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่ดีสำหรับผู้พัฒนาโครงการอพาร์ตเมนต์อยู่

กุญแจสู่ความสำเร็จในการปล่อยเช่านั้นไม่ได้มีเพียงเรื่องทำเล แต่การมีขนาดห้องที่เหมาะสม สามารถใช้ประโยชน์พื้นที่ได้สูงสุด เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ และตกแต่งภายในที่มีคุณภาพดีและสวยงาม ก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะดึงดูดผู้เช่าชาวต่างชาติได้เช่นกัน

หากมองในปี 2562 คาดว่าจำนวนผู้เช่าชาวต่างชาติ หรืองบประมาณของผู้เช่าชาวต่างชาติจะไม่มีการปรับตัวสูงขึ้น แต่โครงการอพาร์ตเมนต์ที่มีคุณภาพจะยังคงได้รับค่าเช่าและมีอัตราการเข้าพักในระดับที่สูงอยู่

ที่มา: BTL Bangkok – 24-30 มกราคม 2562

Nora has been in the Corporate Communications arena for a number of years. Nora's role is to communicate all newsworthy items that are of a PR nature.

No comment

 

emailSubscribe Via Email

Privacy guaranteed. We will not share your information.

Follow Me on Twitter

Follow Me on Facebook

Subscribe via RSS Feed

Copyright © 2021 CBRE (Thailand) Co., Ltd. All Rights Reserved.