Thailand's leading real estate agent

ห้าแยกลาดพร้าว Sub CBD ใหม่แรงหนุนเมกะโปรเจคบางซื่อ

ห้าแยกลาดพร้าว SubCBD ใหม่แรงหนุนเมกะโปรเจอบางซื่อ

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมามีการพูดถึงทำเลที่จะเป็น “CBD” ใหม่กันมาอย่างต่อเนื่อง มีการคาดการณ์ว่าทำเลนั้น ทำเลนี้จะเป็น CBD ใหม่ของกรุงเทพฯ แต่สุดท้ายแล้วก็ยังคงไม่มีทำเลใดที่จะขึ้นมาเป็น CBD ใหม่ของกรุงเทพฯ ได้ เพราะ CBD นั้นมีความเกี่ยวข้องกับพื้นที่อาคารสำนักงาน

ซึ่ง CBD ปัจจุบันที่ครอบคลุมถนนสายสำคัญของกรุงเทพฯ ไว้เกือบทั้งหมดนั้น มีพื้นที่อาคารสำนักงานรวมกันไม่น้อยกว่า 3.64 ล้านตารางเมตร หรือ คิดเป็น 41% ของพื้นที่อาคารสำนักงานทั้งหมดในกรุงเทพฯ และยังมีอาคารสำนักงานอีกมากมายที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างในพื้นที่ CBD

ดังนั้น การพูดถึงทำเลใดทำเลหนึ่งว่าจะขึ้นมาเป็น CBD ใหม่ของกรุงเทพฯ ยังคงเป็นไปได้ยาก แต่ถ้าบอกว่าทำเลใดทำเลหนึ่งที่มีแนวโน้มจะเป็น Sub CBD หรือ CBD ย่อนๆ ก็ยังสามารถพิจารณาหาเหตุผลมาประกอบการวิเคราะห์ได้

ทำเลรอบๆ สี่แยกพระราม 9-รัชดาภิเษก แม้ก่อนหน้านี้ จะมีอาคารสำนักงานเปิดให้บริการหลายอาคาร แต่หลังจากนั้นเงียบหายไปไม่มีอาคารสำนักงานใหม่เกิดขึ้นอีกเลย ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงในส่วนของกลุ่มแกรนด์คาเแนล หรือกลุ่มจีแลนด์ ที่เป็นเจ้าของที่ดินขนาดใหญ่ในทำเลนี้ยิ่งมีผลให้โครงการมิกซ์-ยูสขนาดใหญ่ของกลุ่มนี้ชะงักไปด้วย

ส่วนทำเลรอบๆ ห้าแยกลาดพร้าว กลับเป็นอีกทำเลที่เริ่มมีโครงการมิกซ์-ยูสขนาดใหญ่เกิดขึ้น ทั้งเป็นโครงการที่พัฒนาโดยหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ และเอกชน แม้ว่าโครงการส่วนใหญ่จะยังไม่เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมก็ตาม แต่ก็มีความเป็นไปได้สูงมากในการเกิดขึ้นในอนาคต

โดยทำเลรอบห้าแยกลาดพร้าวถูกยกให้เป็นศูนย์เศรษฐกิจแห่งใหม่หรือ Sub CBD จากการไหลบ่าของกลุ่มทุนเข้ามาซื้อที่ดิน ขึ้นโครงการมิกซ์ยูส คอนโดมิเนียม รองรับการพัฒนาโครงการสถานีกลางบางซือที่เป็นโครงการขนาดใหญ่ เป็นศูนย์กลางการคมนาคมระบบรางของประเทศไทยที่สามารถเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านได้ในอนาคต ซึ่งคาดหมายว่าจะมีคนเข้าใช้พื้นที่เปลี่ยนถ่ายการเดินทางมากที่สุดในประเทศ และโครงการนี้ถือว่าเป็นโครงการใหญ่ของรัฐบาลที่จะเพิ่มศักยภาพของประเทศไทย

อีกทั้งพื้นที่โดยรอบจะมีการขยายตัวมากกว่าปัจจุบันมาก เพราะว่าสถานีกลางบางซื่อนั้น ยังมีส่วนที่เป็นพื้นที่พาณิชยกรรมทั้งอาคารสำนักงานและพื้นที่ค้าปลีก โรงแรม และอื่นๆ อีกหลายประเภท ดังนั้น พื้นที่ที่จะมีการพัฒนาเป็นโครงการรูปแบบอื่นๆ นี้จะเป็นการเพิ่มศักยภาพให้กับพื้นที่นี้ได้แบบชัดเจน และยังเป็นโครงการที่เริ่มดำเนินการแล้ว มีกำหนดแล้วเสร็จที่แน่นอนชัดเจน ถึงเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในพื้นที่โดยรอบสถานีกลางบางซื่อ ซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีศักยภาพสูงอยู่แล้ว

แต่โครงการที่เริ่มเห็นว่ามีการเข้ามาในทำเลนี้มากขึ้นในช่วงที่ผ่านมาคือโครงการคอนโดมิเนียมที่มีการเปิดขายโครงการใหม่มากขึ้น แต่ที่น่าสนใจคือโครงการมิกซ์-ยูสที่มีพื้นที่สำนักงานเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเริ่มมีมากขึ้น

สำหรับพื้นที่อาคารสนักงานในพื้นที่รอบๆ ห้าแยกลาดพร้าวในปัจจุบันมีประมาณ 300,000 ตารางเมตร และที่กำลังจะเกิดขึ้นอีกในอนาคตก็มีไม่น้อยกว่า 100,000 ตารางเมตร เพราะมีทั้งอาคารสำนักงานที่เป็นส่วนหนึ่งในพื้นที่รอบๆ สถานีกลางบางซื่อ ในโครงการมิกซ์-ยูสโดยรอบ รวมไปถึงอาคารสำนักงานที่พัฒนาโดยเอกชนและหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ เพียงแต่บางโครงการยังไม่มีรูปแบบหรือว่ารายละเอียดที่ชัดเจน ซึ่งอาจจะมากกว่า 100,000 ตารางเมตรขึ้นไปมากมายในอนาคต

ดังนั้น พื้นที่นี้จึงมีความเป็นไปได้ที่จะมีพื้นที่อาคารสำนักงานมากกว่าพื้นที่อื่นๆ นอก CBD และยกระดับขึ้นเป็น Sub CBD ในอนาคต เพราะความพร้อมในด้านต่างๆ นั้น มีพร้อมอยู่แล้วทั้งเรื่องของศูนย์การค้าพื้นที่ที่ค้าปลีกที่มีเพิ่มเติมในอนาคต การเดินทางโดยรถยนต์ที่มีทั้งถนนขนาดใหญ่ ทางพิเศษที่เชื่อมต่อกับถนนเส้นทางทั่วกรุงเทพฯ ระบบขนส่งทางรางที่มีเส้นทางรถไฟฟ้าเส้นทางหลักอย่างสายสีเขียวที่วิ่งเข้าพื้นที่ใจกลางเมืองได้สะดวก

นอกจากนี้ ยังมีเส้นทางรถไฟฟ้าที่เชื่อมต่อกับเมืองทางทิศตะวันตกอย่างสายสีน้ำเงิน และต้นทางของรถไฟฟ้าที่เชื่อมต่อกับกรุงเทพฯ ทางทิศตะวันออกอย่างสายสีเหลืองก็จะเชื่อมต่อกับสายสีน้ำเงินในปัจจุบัน สายสีเขียวเองก็วิ่งผ่านกรุงเทพฯ ในแนวเหนือ-ใต้อยู่แล้ว ดังนั้น จึงสามารถพูดได้ว่าพื้นที่รอบๆ ห้าแยกลาดพร้าวมีความพร้อมในเรื่องของการเดินทางและระบบขนส่งมวลชนมากอยู่แล้ว

ด้านโครงการของภาคเอกชนและหน่วงานราชการในพื้นที่ที่มีพื้นที่อาคารสำนักงานเป็นส่วนหนึ่งของโครงการซึ่งเปิดตัวแล้วในปัจจุบัน เช่น โครงการอาคารสำนักงานที่กลุ่มชิโนไทยซื้อมากจากกลุ่มยูซิตี้, โครงการมิกซ์ยูสบนที่ดินที่ปัจจุบันเป็นที่จอดรถติดกับสถานีรถไฟฟ้า BTS หมอชิต, โครงการอาคารสำนักงานของกลุ่มสิงค์เอสเตท ในซอยเฉยพ่วงที่เริ่มการก่อสร้างแล้ว, โครงการอาคารสำนักงาน และพื้นที่พาณิชยกรรมบนที่ดินแปลง A ในสถานีกลางบางซื่อ, โครงการพัฒนาบนที่ดินขนาด 120 ไร่ บนที่ดินที่เป็นบ้านพักพนักงานการรถไฟแห่งประเทศไทยปัจจุบัน หรือที่ไกลออกไปก็ได้ที่ดินขนาด 51 ไร่ของกลุ่มบีทีเอส และเซ็นทรัลอีกทั้ง ยังมีอาคารสำนักงานของหน่วยงานราชการอีกหลายแห่งในพื้นที่นี้ทั้งที่เปิดให้บริการแล้วและที่กำลังก่อสร้างอีกหลายหน่วยงาน

ดังนั้น พื้นที่รอบห้าแยกลาดพร้าวจึงเป็น 1 ในทำเลที่จะมีอาคารสำนักงานเพิ่มมากขึ้นในอนาคตเพียงแต่ยังต้องรออีกหลายปี แต่คงไม่ได้มากมายแบบในพื้นที่ CBD แน่นอน

ที่มา: กรุงเทพธุรกิจ – 10 มิถุนายน 2562

Nora has been in the Corporate Communications arena for a number of years. Nora's role is to communicate all newsworthy items that are of a PR nature.

No comment

emailSubscribe Via Email

Privacy guaranteed. We will not share your information.

Follow Me on Twitter

Follow Me on Facebook

Subscribe via RSS Feed

Copyright © 2022 CBRE (Thailand) Co., Ltd. All Rights Reserved.