Thailand's leading real estate agent

ชงเลื่อนประกาศใช้ภาษีที่ดินเป็นปี63 แฉแลนด์ลอร์ดขวางสุดลิ่ม

By on Jun 19, 2018 in Investment-Land

สนช.เตรียมเสนอรัฐบาลเลื่อนประกาศใช้ภาษีที่ดินจากปี 2562 ออกไปอีกปี อ้างเพื่อความรอบคอบ

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เสนอเลื่อนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) สำคัญอย่างน้อย 4 ฉบับออกไปก่อน ซึ่งจะส่งผลต่อการประกาศใช้บังคับ ประกอบด้วย ร่าง พ.ร.บ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ร่าง พ.ร.บ.การพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ ร่าง พ.ร.บ.ทรัพยากรน้ำ และร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม

“เป็นที่เข้าใจกันในกลุ่ม สนช.ว่ารัฐบาลส่งสัญญาณให้ลากยาวการออกกฎหมายออกไปหลังการเลือกตั้ง เพราะจะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมกว่า” แหล่งข่าวระบุ

พล.ท.ชาญชัย ภู่ทอง สนช. ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เปิดเผยว่า กมธ.จะขอแก้ไขให้กฎหมายฉบับนี้มีผลใช้บังคับในปี 2563 จากเดิมจะให้บังคับใช้ปี 2562 โดยจะสอบถามรัฐบาลด้วย แต่ได้ขยายเวลาการทำงาน กมธ.ออกไปอีก 60 วัน ซึ่งเป็นการขยายครั้งที่ 7 และจะประชุมวันที่ 20 มิ.ย.นี้ เพื่อพิจารณาข้อสังเกตจาก 20 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจากคณะอนุกรรมการ 4 ฝ่าย ให้ครบถ้วนก่อน

นายสุวิชญ โรจนวานิช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กล่าวว่า คลังพยายามเข็นร่าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินฯ ให้ผ่าน สนช. เพราะเป็นประโยชน์ต่อประเทศ แต่ไม่สามารถยืนยันได้ว่าจะผ่านเมื่อใด และใช้ได้ทันปี 2562 หรือไม่ เพราะผู้มีที่ดินมาก ๆ จะขวางกฎหมายนี้สุดตัว

นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ โฆษกคณะ กมธ.พิจารณาร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม กล่าวว่า จะขยายเวลาการทำงานของ กมธ.เพิ่มเติมเพื่อปรับถ้อยคำให้ตรงกับร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งกำลังรอการประกาศใช้

พล.อ.อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์ ประธานคณะ กมธ.วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ทรัพยากรน้ำกล่าวว่า การพิจารณาร่างกฎหมายใกล้เสร็จสิ้นแล้ว เหลือแค่กำหนดนิยามคำว่า “ผังน้ำ” ให้สอดคล้องร่างกฎหมายผังเมืองฉบับใหม่ที่กำหนดผังน้ำเอาไว้ แต่ยืนยันจะไม่มีการจัดเก็บค่าน้ำเกษตรกร

ขณะที่นายสมชาย แสวงการ โฆษกคณะ กมธ.วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.การพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ กล่าวว่า ยังบอกไม่ได้ชัดว่ากฎหมายจะเข้าที่ประชุม สนช.เพื่อให้ความเห็นชอบช่วงใด เพราะมีข้อเสนอจำนวนมาก

ที่มา: โพสต์ทูเดย์ – 18 มิถุนายน 2561

Nora has been in the Corporate Communications arena for a number of years. Nora's role is to communicate all newsworthy items that are of a PR nature.

No comment

 

emailSubscribe Via Email

Privacy guaranteed. We will not share your information.

Follow Me on Twitter

Follow Me on Facebook

Subscribe via RSS Feed

Copyright © 2021 CBRE (Thailand) Co., Ltd. All Rights Reserved.