Thailand's leading real estate agent

พิษสายสีม่วงกดดันคอนโดแนวรถไฟฟ้า

By on Feb 21, 2017 in Property News, Residential
รถไฟฟ้าบีทีเอส (BTS) - CBRE

ที่มา: โพสต์ทูเดย์

ผลรถไฟฟ้าสีม่วง ผู้ใช้บริการต่ำกว่าเป้ามาก กระทบผู้ซื้อและผู้ประกอบการคอนโดแนวรถไฟฟ้าในอนาคตคิดนานขึ้น

รายงานข่าวจากแผนกวิจัย บริษัท ซีบีอาร์อี ประเทศไทย เปิดเผยว่า จากกรณีรถไฟฟ้าสายสีม่วงที่เปิดให้บริการแล้วไม่ประสบ ความสำเร็จในด้านการดึงดูดผู้ใช้บริการ เป็นบทเรียนที่สำคัญทำให้ ผู้ประกอบการที่พัฒนาโครงการและผู้ซื้อที่จะเลือกซื้อคอนโดมิเนียมในย่านที่จะมีรถไฟฟ้าอนาคตมีแนวโน้มต้องใช้เวลาคิดมากขึ้น

ทั้งนี้ เพราะหากรถไฟฟ้าไม่สามารถตอบโจทย์ตามวัตถุประสงค์หลักของระบบ คือ ร่นระยะเวลาการเดินทางเข้าสู่เมืองด้วยค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม ความน่าสนใจของโครงการบริเวณนั้นก็จะลดลง

ขณะเดียวกัน มองว่ากลุ่มผู้ซื้อที่เป็นผู้อยู่อาศัยจริงและทำงานในเมือง จะระมัดระวังมากขึ้นในการเลือกซื้อ โดยจะรอให้การก่อสร้างรถไฟฟ้าดำเนินการแล้วระยะหนึ่งก่อน จนมั่นใจแล้วว่ารถไฟฟ้าสายนั้นจะสร้างเสร็จจริง อีกทั้งจะพิจารณาด้วยว่ารถไฟฟ้าสายนั้นสามารถอำนวยความสะดวกการเดินทางเข้าสู่เมืองให้ตนเองในอนาคตหรือไม่ก่อนตัดสินใจซื้อ

นอกจากนี้ จากปัจจัยตลาด ที่พักอาศัยชะลอตัว การเก็งกำไรจากนักลงทุนระยะสั้นลดลงอย่างเห็นได้ชัด เพราะผู้ลงทุนทำได้ ยากขึ้น ต้องถือสินทรัพย์นานขึ้น การขายต่อให้กับผู้อยู่อาศัยจริง ได้ยากขึ้น ก็จะเป็นอีกผลพวงหนึ่งทำให้ยอดขายโครงการคอนโดมิเนียมเปิดใหม่บริเวณรถไฟฟ้าสายอนาคตของผู้ประกอบการมีแนวโน้มช้า ลงด้วย

ที่มา: โพสต์ทูเดย์ – 21 กุมภาพันธ์ 2560

Nora has been in the Corporate Communications arena for a number of years. Nora's role is to communicate all newsworthy items that are of a PR nature.

No comment

 

emailSubscribe Via Email

Privacy guaranteed. We will not share your information.

Follow Me on Twitter

Follow Me on Facebook

Subscribe via RSS Feed

Copyright © 2021 CBRE (Thailand) Co., Ltd. All Rights Reserved.