Thailand's leading real estate agent

“บ้านมุมไบ” บ้านที่แพงที่สุดในโลก!!

By on Apr 12, 2012 in Property News

ผลสำรวจของบลูมเบิร์ก ระบุว่า ชาวอินเดียโดยทั่วไปต้องทำงานนานถึง 3 ศตวรรษ จึงจะสามารถซื้อบ้านหรูในมุมไบได้ ส่งผลให้มุมไบกลายเป็นเมืองที่คนท้องถิ่นมีปัญญาจ่ายค่าที่พักน้อยที่สุดในโลก โดยบ้านหรูขนาด 100 ตารางเมตรมีราคาประมาณ 1.14 ล้านดอลลาร์ หรือ 308 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อปีของชาวอินเดีย

บ้านในเซี่ยงไฮ้มีราคาแพงกว่ารายได้เฉลี่ยของชาวจีนทั่วไปประมาณ 233 เท่า ขณะที่บ้านในกรุงมอสโกมีราคาแพงกว่ารายได้เฉลี่ยของชาวรัสเซีย 144 เท่า ส่วนประชาชนในสิงคโปร์และนิวยอร์ก ต้องทำงานนาน 43 ปี และ 48 ปีตามลำดับ จึงจะสามารถจ่ายค่าบ้านหรูได้

ราคาบ้านบนทำเลทองในมุมไบเฉลี่ยประมาณตารางเมตรละ 11,400 ดอลลาร์ ขณะที่กำลังซื้อต่อหัวของชาวอินเดียอยู่ที่ 3,700 ดอลลาร์ ส่วนราคาที่อยู่อาศัยในเซี่ยงไฮ้อยู่ที่ตารางเมตรละ 19,600 ดอลลาร์ ขณะที่ชาวจีนมีรายได้เฉลี่ย 8,400 ดอลลาร์

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ 12 เมษายน 2555

Nora has been in the Corporate Communications arena for a number of years. Nora's role is to communicate all newsworthy items that are of a PR nature.

No comment

 

emailSubscribe Via Email

Privacy guaranteed. We will not share your information.

Follow Me on Twitter

Follow Me on Facebook

Subscribe via RSS Feed

Copyright © 2021 CBRE (Thailand) Co., Ltd. All Rights Reserved.