Thailand's leading real estate agent

อัมรินทร์ ทาวเวอร์ ปล่อยเช่าพื้นที่สำนักงานทะลุเป้าเต็ม100%

By on Jul 20, 2012 in Property News

อัมรินทร์ ทาวเวอร์ อาคารสำนักงานชั้นนำบนถนนเพลินจิตของกลุ่มเกษรกรุ๊ป ประสบความสำเร็จอย่างสูงในการปล่อยเช่าพื้นที่สำนักงานได้ทั้งหมด 100%   อาคารสำนักงานสูง 22 ชั้นแห่งนี้ มีพื้นที่สำนักงานให้เช่ารวมทั้งสิ้น 24,000 ตร.ม. โดยมีผู้เช่าหลัก คือ บลจ.เกียรตินาคิน   ฟิลิป เวน   คลีนิกเซฟเฟอร์ทิลิตี้เซ็นเตอร์ อิลิตออฟฟิศ และโอเอ็มดี เอเชียแปซิฟิค  นายนิธิพัฒน์ ทองพันธุ์ กรรมการบริหารและหัวหน้าแผนกจัดหาพื้นที่สำนักงานของซีบี ริชาร์ด เอลลิส  ตัวแทนแต่เพียงผู้เดียวในการปล่อยเช่าพื้นที่สำนักงานในอัมรินทร์ ทาวเวอร์กล่าว

ปัจจัยสำคัญที่นำมาสู่ความสำเร็จของอัมรินทร์ ทาวเวอร์ในครั้งนี้ คือ ทำเลที่ตั้ง และการวางแผนพัฒนาปรับปรุงอาคารอย่างมีประสิทธิภาพ    อาคารดังกล่าวตั้งอยู่ใจกลางของย่านศูนย์กลางธุรกิจหรือซีบีดีของกรุงเทพฯ และสามารถเดินทางเข้ามายังอาคารได้สะดวกจากทั้งด้านถนนเพลินจิตและราชดำริ โดยอาศัยทางเดินเชื่อมที่ตรงสู่รถไฟฟ้าบีทีเอสสถานีชิดลม  เกษร พลาซ่า  เซ็นทรัลเวิลด์  เซ็นทรัลชิดลม  และสยามพารากอน   ทั้งยังตั้งอยู่ใกล้โรงแรมระดับ 5 ดาวหลายแห่งด้วยกัน   นอกจากนี้ เกษรกรุ๊ป เจ้าของอัมรินทร์ ทาวเวอร์ ยังได้ดำเนินการปรับปรุงอาคารซึ่งครอบคลุมตั้งแต่บริเวณโถงล็อบบี้ พื้นที่ส่วนกลาง  ระเบียงทางเดิน  และห้องน้ำ ให้มีความทันสมัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

“ผู้เช่าพื้นที่ในอาคารไม่เพียงแต่ได้รับประโยชน์จากรูปลักษณ์อาคารที่ได้รับการปรับปรุงและตกแต่งขึ้นใหม่ แต่ยังสามารถใช้บริการจากสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครันภายในอาคารอีกด้วย อาทิ  ร้านอาหาร  ฟู้ดคอร์ท  ฟิสเนสเซ็นเตอร์  สถาบันภาษา และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ อีกมากมาย“ นายนิธิพัฒน์กล่าวเพิ่มเติม

Nora has been in the Corporate Communications arena for a number of years. Nora's role is to communicate all newsworthy items that are of a PR nature.

No comment

 

emailSubscribe Via Email

Privacy guaranteed. We will not share your information.

Follow Me on Twitter

Follow Me on Facebook

Subscribe via RSS Feed

Copyright © 2021 CBRE (Thailand) Co., Ltd. All Rights Reserved.