Thailand's leading real estate agent

“ภูเก็ต”ลงทุนพุ่งฉุดไม่อยู่

"ภูเก็ต"ลงทุนพุ่งฉุดไม่อยู่

คาดปี 62 เงินสะพัดกว่า 2 หมื่นล้าน – นักลงทุน-ไทยเทศ เชื่อมั่นศักยภาพเกาะภูเก็ตสวรรค์ของนักท่องเที่ยวทั่วโลก พาเหรดกันเข้ามาลงทุนผุดโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทั้งที่อยู่อาศัย โรงแรม และอื่นๆ เพียบ นายกสมาคมอสังหาฯภูเก็ตคาดตลอดทั้งปี 62 นี้ มีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 2 หมื่นล้านบาท

ความเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลก ที่แต่ละปีมีนักท่องเที่ยวจากต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเพิ่มสูงขึ้นทุกๆปี ล่าสุดตัวเลขนักท่องเที่ยวกว่า 14 ล้านคน สร้างรายได้กว่า 4 แสนล้านบาท ทำให้ภูเก็ตเป็นที่จับตาของนักลงทุนทั้งไทยและต่างชาติ ในการเข้ามาลงทุนอย่างต่อเนื่อง จากความเชื่อมั่นใจศักยภาพของจังหวัดภูเก็ต เกาะสวรรค์ของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก

นายบุญ ยงสกุล นายกสมาคมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ภูเก็ต เปิดเผยถึงภาพรวมการลงทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตตลอดปี 2562 นี้ ว่า การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ในภูเก็ตมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งในส่วนของการลงทุนด้านที่อยู่อาศัย และการลงทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นโรงแรม และอื่นๆ โดยเฉพาะการลงทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าราคาที่ดินในภูเก็ตจะขยับตัวเพิ่มสูงขึ้นตลอดก็ตาม แต่ก็ยังมีการเปิดตัวโครงการที่อยู่อาศัยตลอดทั้งปีที่ผ่านมาและตลอดปี 2562 นี้อย่างแน่นอน

แต่อย่างไรก็ตาม จากราคาที่ดินที่สูงมาก ทำให้นักลงทุนในท้องถิ่นภูเก็ตที่เคยลงทุนก่อนหน้านี้ลดลงไปบ้างจากที่ไม่สามารถสู้ต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นได้ แต่ในขณะเดียวกันก็เกิดนักลงทุนท้องถิ่นหน้าใหม่ๆขึ้น โดยเริ่มจับโครงการขนาดเล็ก ขนาดพื้นที่ 2-3 ไร่ สร้างบ้านขาย 10 – 20 หลัง ขายผ่านระบบออนไลน์ควบคู่กันไป ซึ่งก็สามารถปิดการขายได้อย่างรวดเร็ว ทั้งๆที่ก่อนหน้านี้จะไม่ค่อยเห็นการลงทุนโครงการขนาดเล็กๆในภูเก็ต มีแต่โครงการขนาดกลางและขนาดใหญ่เท่านั้น

นอกจากนี้ จะเห็นว่าในปัจจุบัน บริษัทใหญ่ๆจากส่วนกลางหลายๆ ราย ได้ลงมาลงทุนที่ภูเก็ตอย่างต่อเนื่อง ทั้งที่เป็นบริษัทมหาชนรายเก่าที่เข้ามาลงทุนอยู่ก่อนหน้านี้แล้ว ได้มีการเปิดโครงการใหม่ๆ และมีแผนขยายโครงการอย่างชัดเจน รวมไปถึงบริษัทใหญ่รายใหม่ก็เข้ามาเปิดตัวลงทุนบ้านจัดสรรในภูเก็ตเช่นกัน เช่น โครงการที่เกาะ สิเหร่ที่บริษัทพัฒนาอสังหาฯจากส่วนกลางเข้ามาเปิดตัวโครงการไปเมื่อเร็วๆนี้ และมีการขยายโครงการออกไปรอบๆเกาะภูเก็ตมากขึ้น ไม่ได้กระจุกตัวอยู่เฉพาะพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง เช่น ทางแสนสิริได้มีการเปิดตัวโครงการที่บริเวณใกล้ๆ กับสนามบิน เป็นต้น รวมไปถึงโครงการอื่นๆ

นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ภูเก็ต กล่าวต่อว่า สำหรับการลงทุนพัฒนาอสังหาฯที่เป็นแนวดิ่ง หรือคอนโดมิเนียมนั้น มีแนวโน้ม ว่า บริษัททั้งที่เป็นยักษ์ใหญ่จากส่วนกลางและทุนท้องถิ่นมีแผนที่จะขึ้นโครงการคอนโดมิเนียมเพิ่ม หลังจากเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมา คอนโดมิเนียมในภูเก็ตอยู่ในภาวะโอเวอร์ซัปพลายจากการลงทุนเปิดโครงการพร้อมๆ กันหลายโครงการ แต่ขณะนี้โครงการที่เหลือขายมาจากเมื่อ 2-3 ปี ก่อนหน้านี้ ได้มีการทยอยขายออกไปเกือบจะหมดแล้ว ทำให้นักลงทุนวางแผนที่จะเปิดโครงการคอนโดฯ ใหม่ๆ อยู่ในขณะนี้ ซึ่งความต้องการคอนโดมิเนียมในภูเก็ตยังมีอยู่อย่างต่อเนื่อง

“ในฐานะที่เป็นนายกสมาคมอสังหาฯ และเป็นนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงเป็นแลนด์ลอร์ดในภูเก็ต มีการติดต่อมาจากบริษัทต่างๆ ทั้งที่เป็นยักษ์ใหญ่จากส่วนกลางและท้องถิ่น ในการซื้อขายที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งแสดงให้เห็นว่านักลงทุนยังเล็งที่จะเปิดคอนโดมิเนียมในภูเก็ต หลังได้มีการเคลียร์ห้องที่ยังขายไม่ออกไปเกือบหมด” นายบุญ กล่าวและว่า

นอกจากที่อยู่อาศัยที่สร้างเพื่อขายให้กับคนไทยแล้ว การลงทุนเพื่อขายให้กับลูกค้าชาวต่างชาติก็เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีการเปิดตัวไป แล้วหลายๆ โครงการ เช่น โครงการที่บริเวณอ่าวปอ โครงการคอนโดมิเนียมอีก 4 โครงการของทางลากูน่าที่เชิงทะเล ซึ่งสิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าความต้องการที่อยู่อาศัยเพื่อคนไทยและคนต่างชาติยังมีความต้องการสูง นักลงทุนจึงได้เปิดโครงการลงทุนกันตลอด และทุกโครงการได้รับการตอบรับที่ดีทั้งนั้น

นายบุญ ยังกล่าวต่อว่า นอกจากที่อยู่อาศัยแล้วการลงทุนด้านอื่นในภูเก็ต ยังเกิดขึ้นตลอด เช่น การลงทุนของกลุ่มเซ็นทรัลที่เมื่อต้นปีที่ผ่านมา มีการเปิดตัวเซ็นทรัล ฟอเรสต้า เซ็นทรัลป่าตอง และในปลายปีจะมีการเปิดตัวโครงการที่เชิงทะเล ที่ขณะนี้กำลังก่อสร้าง สวนน้ำบูลทรี ที่เชิงทะเล สวนน้ำวานานาวาที่กำลังจะเกิดขึ้น และอีกหลายๆโครงการ

ยังไม่นับรวมโครงการที่มีการลงทุนด้านโรงแรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่าง ต่อเนื่อง ทั้งที่เป็นโรงแรมระดับ 4-6 ดาว รวมไปถึงการปรับปรุงโรงแรมเดิมก็เห็นขึ้นโดยตลอดโดยเช่นกัน แม้นักท่องเที่ยวยุโรปจะลดลงบ้าง แต่ก็ได้นักท่องเที่ยวกลุ่มจีน อินเดีย รวมถึงกลุ่มใหม่ๆ เข้ามาทดแทน

นายบุญ กล่าวอีกว่า การลงทุนในภูเก็ตตลอดปี 2562 นี้ คาดว่าจะมีมูลค่าการลงทุนไม่น่าจะต่ำกว่า 20,000 ล้านบาท เฉพาะในส่วนของที่อยู่อาศัยทั้งที่เป็นแนวราบที่เป็นบ้านจัดสรรและคอนโดมิเนียม มูลค่าไม่ต่ำกว่า 12,000 ล้านบาท และมีการเติบโตไม่ต่ำกว่าปีละ 5-10% ทั้งนี้เพราะนักลงทุนมั่นในใจศักยภาพของจังหวัดภูเก็ต ที่เป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลก ที่มีนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเดินทางเข้ามาเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้มีคนนอกพื้นที่เข้ามาทำงาน ทำธุรกิจในภูเก็ตเกิดขึ้นตลอด ทำให้ความต้องการที่อยู่อาศัยในภูเก็ตเติบโตควบคู่กันไปกับการท่องเที่ยว โดยเฉพาะโครงการที่ระดับราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท ยังเป็นที่ต้องการของตลาดอีกมาก โครงการหรูตามแนวฝั่งตะวันตกของเกาะเพื่อขายชาวต่างชาติซื้อเพื่ออยู่อาศัยและเพื่อการลงทุนก็ยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

“พูดได้ว่าขณะนี้การลงทุนด้านอสังหาฯในภูเก็ตเพื่ออยู่อาศัยกระจายออกไปตามพื้นที่ต่างๆ รอบเกาะ ไม่ได้กระจุกอยู่ในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง ขึ้นอยู่กับทำเล และกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ว่าแต่ละโครงการต้องการเจาะกลุ่มลูกค้ากลุ่มใด” นายบุญ กล่าวในที่สุด

สอดคล้องกับ นายก้องศักดิ์ คู่พงศกร นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ กล่าวถึงแนวโน้มการลงทุนโรงแรมในภูเก็ต ว่า การลงทุนด้านโรงแรมในภูเก็ตมีการเติบโตตลอด และในอีก 1-2 ปีข้างหน้า จะมีโรงแรมเปิดใหม่ที่กำลังก่อสร้างอยู่ในขณะนี้ อีกไม่ต่ำกว่า 5,000 ห้อง ซึ่งเป็นการลงทุนโดยนักลงทุนท้องถิ่น ส่วนกลาง และโรงแรมเชน จากที่ขณะนี้ภูเก็ตมีห้องพักประมาณ 100,000 ห้อง ทั้งนี้ เพราะนักลงทุนเชื่อว่าภูเก็ตยัง เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกชื่นชอบในการเดินทางมาท่องเที่ยว

สนใจเช่า หรือ ซื้อคอนโดมิเนียมในภูเก็ต ติดต่อ ซีบีอาร์อี

ที่มา: ผู้จัดการรายวัน – 16 เมษายน 2562

Nora has been in the Corporate Communications arena for a number of years. Nora's role is to communicate all newsworthy items that are of a PR nature.

No comment

emailSubscribe Via Email

Privacy guaranteed. We will not share your information.

Follow Me on Twitter

Follow Me on Facebook

Subscribe via RSS Feed

Copyright © 2021 CBRE (Thailand) Co., Ltd. All Rights Reserved.