Thailand's leading real estate agent

ต้านผังเมืองรวมไม่เอื้อพัฒนาอสังหาฯ

By on Jun 19, 2019 in Featured, Industrial

ต้านผังเมืองรวมไม่เอื้อพัฒนาอสังหาฯ

เอกชนต้านผังเมืองรวมอีอีซี ชี้ไม่เอื้อต่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ใน จ.ชลบุรี ห้ามก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ 1 หมื่นตารางเมตร ในพื้นที่สีส้ม และพัฒนาบ้านเดี่ยวได้เฉพาะ 50 ตารางวา เท่านั้น สมาคมอสังหาฯชลบุรี ยื่นหนังสือถึง “คณิศ” จี้หาทางออก

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) กำลังเดินสายรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนผังการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ฉบับปรับปรุง) เพื่อนำมาประกอบการจัดทำผังเมืองพื้นที่อีอีซีในภาพรวม ที่คาดว่าจะแล้วเสร็จและประกาศใช้ได้ในช่วงเดือนสิงหาคม 2562 ซึ่งล่าสุดมีเสียงคัดค้านในการจัดทำร่างผังเมืองรวมอีอีซี ของกรมโยธาธิการและผังเมืองออกมาว่าไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตามวัตถุประสงค์ที่ให้ไว้

นายมีศักดิ์ ชุนหรักษ์โชติ นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่าทางสมาคมได้ยื่นหนังสือเปิดผนึกให้นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ต่อกรณีผังเมืองรวมอีอีซีไม่เอื้อต่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ในเขตจังหวัดชลบุรี เช่น กรณีที่พื้นที่สีส้มกำหนดให้เป็นชุมชนเมือง เป็นเขตที่มีศักยภาพในการพัฒนาเมืองใหม่ แต่ห้ามก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่พิเศษพื้นที่ขนาด 1 หมื่นตารางเมตร ควรจะอนุญาตให้สร้างได้ เช่นเดียวกับบางแสน อ่างศิลา เพื่อรองรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว นอกจากนั้นพื้นที่ในเขตสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา มีแรงงานจากแหล่งงานในนิคมอุตสาหกรรมได้เข้ามาอยู่อาศัยในพื้นที่นี้เป็นจำนวนมากตลอดระยะเวลากว่า 20 ปีที่ผ่านมา ทำให้พื้นที่บริเวณสุรศักดิ์ (มอเตอร์เวย์) มีอนาคตที่จะเป็นเมืองใหม่ เป็นศรีราชาแห่งที่ 2

อีกทั้ง สถานีรถไฟความเร็วสูงที่อยู่ในพื้นที่ ทำให้เขตสุรศักดิ์ (มอเตอร์เวย์) จะเป็นเสมือนเมือง CBD (Center Business District) เนื่องจากยังมีพื้นที่ว่างพอที่จะสร้างเมืองใหม่ให้มีระบบเมืองที่ตอบรับการเป็นเมืองแห่งอนาคต 4.0 เชื่อมต่อกับพื้นที่ชุมชนชนบทและเกษตรกรรม(สีเหลือง) แต่ตั้งข้อสังเกตว่า มีการกำหนดให้สร้างได้เฉพาะบ้านเดี่ยวขนาด 50 ตารางวา ซึ่งในความเป็นจริงแล้วบ้านที่ผู้คนในพื้นที่นี้เลือกซื้อส่วนใหญ่แล้วเป็นทาวน์เฮาส์และบ้านแฝดเนื่องจากราคาไม่สูงและขนาดครอบครัวโดยเฉลี่ยในชลบุรีไม่เกิน 2 คนต่อครอบครัว จึงไม่มีความต้องการบ้านเดี่ยวพื้นที่มาก จึงเสนอให้ปรับข้อกำหนดในประเด็นนี้

ประการต่อมาเป็นเรื่องของพื้นที่ริมแหล่งน้ำ อาทิ อ่างเก็บน้ำ ห้ามกระทำการก่อสร้างใดๆ ในระยะ 500 เมตร แต่ข้อเท็จจริงในปัจจุบันเมืองส่วนใหญ่จะอยู่รอบแหล่งน้ำ ทะเลสาบ รอบอ่างเก็บน้ำ ข้อกำหนดควรไปดำเนินการให้เข้มด้านการบำบัดน้ำเสียอย่างมีประสิทธิภาพ หรือการก่อสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ำจะดีกว่าและเป็นทางออกที่ถูกต้องกว่ามากำหนดเรื่องการก่อสร้างอาคาร ทั้งๆที่พื้นที่เอื้อต่อการพัฒนาให้ทันสมัยได้ แต่กลับไม่สนองตอบต่อการพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่ แล้วใช้เทคโนโลยีเข้าไปบริหารจัดการแทน

“ในการเปิดรับฟังความคิดเห็น ได้ถามผู้บริหารระดับสูงของกรมโยธาธิการและผังเมือง แต่กลับได้รับคำตอบเหมือนไม่เข้าใจ และชี้แจงไม่แม่นยำในประเด็นที่สอบถามโดยเฉพาะผังพื้นที่สีเหลือง ซึ่งระบุว่าเป็นพื้นที่เกษตรกรรมชนบทให้พัฒนาที่อยู่อาศัยได้เฉพาะบ้านเดี่ยว จึงเป็นข้อจำกัดเรื่องการใช้พื้นที่ เป็นต้น”

สนใจซื้อหรือเช่าพื้นที่ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ติดต่อ ซีบีอาร์อี

ที่มา: ฐานเศรษฐกิจ – 16 มิถุนายน 2562

Nora has been in the Corporate Communications arena for a number of years. Nora's role is to communicate all newsworthy items that are of a PR nature.

No comment

emailSubscribe Via Email

Privacy guaranteed. We will not share your information.

Follow Me on Twitter

Follow Me on Facebook

Subscribe via RSS Feed

Copyright © 2021 CBRE (Thailand) Co., Ltd. All Rights Reserved.