Thailand's leading real estate agent

วิวาทะ ดีเวลอปเปอร์ลุย “สปช.” “พื้นที่ส่วนกลาง” โจทย์ใหญ่เก็บภาษีที่ดินฯ

By on Mar 13, 2015 in Property News, Residential

จังหวะนี้คนไทยกำลังติดตาม “พร็อพเพอร์ตี้แท็กซ์” หรือ “ร่าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง” ที่รัฐบาลจะผลักดันขึ้นมาทดแทนภาษีบำรุงท้องที่-ภาษีโรงเรือนและที่ดินที่บังคับใช้มานานไม่สอดคล้องสถานการณ์ปัจจุบัน

ตลอด 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา สังคมพุ่งเป้าความสนใจไปที่ “อัตราภาษี” และ “ข้อยกเว้น-ลดหย่อน” อย่างไรก็ตามหนึ่งในประเด็นสำคัญที่ 3 สมาคมอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร สมาคมอาคารชุดไทย และสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย ได้ยื่นข้อเสนอถึงกระทรวงการคลังก่อนหน้านี้คือ การขอให้ยกเว้นไม่นำ “พื้นที่ส่วนกลาง” ในหมู่บ้านจัดสรรและคอนโดมิเนียมมาคำนวณภาษี

news-prachachat_12mar

ล่าสุด “ดร.สมชัย ฤชุพันธุ์” ประธานกรรมาธิการ (กมธ.) ปฏิรูปเศรษฐกิจการเงินและการคลัง สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ระบุว่า การนำพื้นที่ส่วนกลางมาคำนวณพร็อพเพอร์ตี้แท็กซ์ ไม่ซ้ำซ้อนกับค่าส่วนกลาง เพราะค่าส่วนกลางในหมู่บ้านหรือคอนโดฯถือเป็นค่าบริการที่เรียกเก็บจากสมาชิกในโครงการ เพื่อเป็นค่าบริการเก็บขยะ รักษาความปลอดภัย ไฟในพื้นที่ส่วนกลาง แต่ภาษีที่ดินฯคือภาษีที่จัดเก็บจากทรัพย์ที่มีมูลค่าสูง เป็น Tax on Property ที่เก็บเฉพาะคนที่มีทรัพย์สิน ถ้าไม่มีทรัพย์สินก็ไม่ต้องจ่ายภาษีตัวนี้ ค่าส่วนกลางในโครงการจัดสรรจึงเป็นคนละเรื่องกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

โวยคิดภาษีพื้นที่ส่วนกลาง

จากประเด็นดังกล่าว ล่าสุด “อธิป พีชานนท์” นายกสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรรออกโต้แย้งว่า ขอยืนยันความเห็นเดิมว่าควรยกเว้นไม่นำพื้นที่และทรัพย์สินส่วนกลางในหมู่บ้านจัดสรรและคอนโดมิเนียมมาคิดภาษีที่ดินฯ ถึงแม้จะเก็บอัตราต่ำกว่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประเภทอื่นก็ไม่เห็นด้วย

เหตุผลเพราะพื้นที่ส่วนกลาง เช่น ถนน สวนหย่อม เสาไฟฟ้า คลับเฮ้าส์ ทางเดินในตึก บันไดหนีไฟ ฯลฯ เป็น “ทรัพย์สินส่วนกลาง” ที่ทำให้บ้านหรือคอนโดฯมีมูลค่าเพิ่มขึ้นหรือมีราคาสูงขึ้น ดังนั้นการจัดเก็บภาษีจากราคาประเมินที่ดินและทรัพย์สิน (ที่ดิน+สิ่งปลูกสร้าง) เท่ากับเป็นการเสียภาษีที่รวมมูลค่าพื้นที่และทรัพย์สินส่วนกลางไว้แล้ว

ดังนั้น ถ้าจัดเก็บจริงเชื่อว่าประชาชนที่อยู่ในหมู่บ้านและคอนโดฯจำนวนมากจะไม่เห็นด้วย และหลังจากนี้สมาคมจะสอบถามไปยัง “วิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ” รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ที่กำกับดูแลเรื่องนี้โดยตรงว่าเรื่องนี้มีความชัดเจนอย่างไร หลังจาก 3 สมาคมอสังหาฯเคยยื่นข้อเสนอและชี้แจงเหตุผลให้ทราบแล้ว เมื่อ 1-2 เดือนก่อน หากยืนยันจะจัดเก็บต่อไปสมาคมก็จะแอ็กชั่นเรื่องนี้ต่อไป

“ผมเห็นด้วยในหลักการว่าต้องจัดเก็บภาษีที่ดินฯ แต่ในรายละเอียดไม่ควรเก็บภาษีที่พื้นที่ส่วนกลางหมู่บ้านจัดสรรและคอนโดฯ เพราะมีการสลักหลังโฉนดว่าเป็นสาธารณูปโภค ไม่สามารถขายต่อได้ ไม่ใช่พื้นที่ส่วนที่สร้างรายได้ให้กับผู้อยู่อาศัย ยกเว้นเป็นสโมสรที่เก็บค่าบริการบุคคลภายนอก หรือมีพื้นที่ส่วนกลางที่ปล่อยเช่าเปิดร้านกาแฟสร้างรายได้ อันนี้สมควรเสียภาษี” อธิปสะท้อนความเห็น

อาคารชุด-อสังหาฯประสานเสียง

สอดคล้องกับ “ประเสริฐ แต่ดุลยสาธิต” นายกสมาคมอาคารชุดไทยที่ระบุว่า ไม่เห็นด้วยที่จะคิดภาษีพื้นที่ส่วนกลางในคอนโดฯและหมู่บ้านจัดสรร เพราะเท่ากับว่าถนนหรือที่จอดรถในโครงการก็ต้องเสียภาษี ซึ่งปัจจุบันคิดเป็นพื้นที่ประมาณ 30% ของที่ดินในโครงการ

ส่วนผลที่จะตามมาในทางปฏิบัติ อาจจะเกิดแรงต้านจากประชาชน เนื่องจากลูกบ้านจะมีภาระจ่ายค่าส่วนกลางเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันเพื่อให้นิติบุคคลบ้านจัดสรรหรืออาคารชุดนำไปเสียภาษีที่ดินฯ ณ สิ้นปี และเมื่อลูกบ้านไม่ยอมจ่ายก็จะกลายเป็นหนี้สูญ

เช่นเดียวกับ “พรนริศ ชวนไชยสิทธิ์” นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย ระบุว่า การมีความเห็นว่าพื้นที่ส่วนกลางจะต้องเสียภาษีที่ดินฯ เป็นการที่เป็นการคิดแบบนักกฎหมาย เพราะถ้าสาธารณูปโภคในพื้นที่ส่วนกลางต่างกัน เช่น ถนนใหญ่กว่าอีกโครงการ สโมสรใหญ่ ฯลฯ เท่ากับว่าราคาประเมินสิ่งปลูกสร้างเพื่อใช้จ่ายภาษี จะต้องสูงกว่าอีกหมู่บ้านส่วนกลางน้อยกว่า แสดงว่าได้คำนวณพื้นที่ส่วนกลางเข้าไปในการจ่ายภาษีแล้ว

ดังนั้นถ้ารัฐบาลยืนยันที่จะจัดเก็บ เชื่อว่านิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรและคอนโดฯจะรวมตัวเพื่อให้ทบทวน และ 3 สมาคมต้องมาหารือกันเพื่อจะแอ็กชั่นเรื่องนี้ด้วย

ที่มา: ประชาชาติธุรกิจ – 12 มีนาคม 2558  “วิวาทะ ดีเวลอปเปอร์ลุย “สปช.” “พื้นที่ส่วนกลาง” โจทย์ใหญ่เก็บภาษีที่ดินฯ”

No comment

 

emailSubscribe Via Email

Privacy guaranteed. We will not share your information.

Follow Me on Twitter

Follow Me on Facebook

Subscribe via RSS Feed

Copyright © 2020 CBRE (Thailand) Co., Ltd. All Rights Reserved.