Thailand's leading real estate agent

สร้างเร็วกว่าแผน เตรียมเปิดใช้อุโมงค์แยกรัชโยธิน ต.ค.นี้

By on Jul 17, 2018 in Property News

แยกรัชโยธิน

รถไฟฟ้าสายสีเขียวหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต คืบหน้าแล้ว 69.33% เปิดใช้อุโมงค์แยกรัชโยธินต.ค.นี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งความคืบหน้าการดำเนินงานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 มีความก้าวหน้าการก่อสร้างงานโยธารวม 69.33% โดยมีงานก่อสร้างในจุดที่สำคัญคืบหน้าไปกว่าแผนงานที่กำหนด

งานก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดบริเวณแยกรัชโยธิน มีความคืบหน้า 74.20% โดย รฟม.จะเร่งรัดงานก่อสร้างเพื่อเปิดให้ใช้งานประมาณเดือนตุลาคม 2561 ซึ่งถือว่าเร็วกว่าแผนงานที่กำหนดไว้ประมาณ 3-4 เดือน (ตามแผนงานกำหนดเปิดใช้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2562)

งานก่อสร้างสะพานรถยนต์ข้ามแยกรัชโยธิน มีความคืบหน้า 71.16% จะเร่งรัดงานก่อสร้างเพื่อเปิดให้ใช้บริการประมาณเดือนธันวาคม 2561

แยกเกษตร

งานก่อสร้างสะพานรถยนต์ข้ามแยกเกษตรศาสตร์ มีความคืบหน้า 75.67% จะเร่งรัดงานก่อสร้างเพื่อเปิดให้ใช้ประมาณเดือนธันวาคม 2561

แยกเสนา

งานก่อสร้างสะพานรถยนต์ข้ามแยกเสนานิคม มีความคืบหน้า 50.71 จะเร่งรัดงานก่อสร้างเพื่อเปิดใช้งานได้ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2562

ห้าแยกลาดพร้าว

งานก่อสร้างทางวิ่งรถไฟฟ้าข้ามทางด่วนดอนเมืองโทลล์เวย์ บริเวณห้าแยกลาดพร้าว มีความคืบหน้า 70.64%

ถนนตัดใหม่

งานก่อสร้างถนนตัดใหม่ (New Road) ระหว่างถนนพหลโยธิน (บริเวณประตูกรุงเทพ) เชื่อมเข้ากับถนนลำลูกกา (บริเวณสถานีตำรวจคูคต) ระยะทางประมาณ 2.4 กิโลเมตร ปัจจุบันมีความคืบหน้า 70.29%

สำหรับโครงการฯ มีกำหนดก่อสร้างงานโยธาแล้วเสร็จในปี 2562 และเปิดให้บริการภายในปี 2563

สนใจเช่าพื้นที่ออฟฟิศและคอนโดบริเวณแยกรัชโยธิน ติดต่อ CBRE

ที่มา: ประชาชาติธุรกิจ – 5 กรกฎาคม 2561

Nora has been in the Corporate Communications arena for a number of years. Nora's role is to communicate all newsworthy items that are of a PR nature.

No comment

 

emailSubscribe Via Email

Privacy guaranteed. We will not share your information.

Follow Me on Twitter

Follow Me on Facebook

Subscribe via RSS Feed

Copyright © 2021 CBRE (Thailand) Co., Ltd. All Rights Reserved.