Thailand's leading real estate agent

อานิสงส์เที่ยวต่างชาติดันคอนโดหรู ภูเก็ต พุ่ง

By on Apr 05, 2018 in Residential

ภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ในภูเก็ตโดยเฉพาะ ตลาดคอนโดมิเนียมในช่วงปีที่แล้วอยู่ในภาวะที่ปรับตัว ดีขึ้นกว่าก่อนหน้านี้มากขึ้น มีโครงการคอนโดมิเนียมเปิดขายใหม่มากขึ้นในปีพ.ศ.2560 รวมแล้วมีคอนโดมิเนียมเปิดขายทั้งหมดประมาณ 3,900 ยูนิตมากกว่าปีก่อนหน้านี้ประมาณ 45% โดยปรับตัวดีขึ้นตามอัตราการขายที่สูงขึ้นและจำนวนของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่เดินทางเข้ามาภูเก็ตมากขึ้นเช่นกัน

โดยปี 2560 มีนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติไปเยือนภูเก็ตประมาณ 13.6 ล้านคนและเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติถึง 9.7 ล้านคน ดังนั้น ภาพรวมของเศรษฐกิจภูเก็ตจึงดูดีขึ้นและมีการขยายตัวมากขึ้น ซึ่งนักท่องเที่ยวต่างชาติ บางกลุ่มโดยเฉพาะชาวจีน และเอเชียบางส่วนสนใจซื้ออสังหาริมทรัพย์ในภูเก็ตมากขึ้นเช่นกัน

คอนโดมิเนียมทั้งหมดที่เปิดขายในภูเก็ต ต้นปีพ.ศ.2561 มีทั้งหมดประมาณ 20,690 ยูนิตโดยมีอัตราการขายที่ประมาณ 75% ซึ่งปรับเพิ่มขึ้น มาเล็กน้อยจากปีที่ผ่านมา เนื่องด้วยจำนวนคอนโดมิเนียมเปิดขายใหม่ใน ปีก่อนหน้านี้ลดลง โดยสัดส่วนของราคาของคอนโดมิเนียมที่ผู้ประกอบการเลือกพัฒนาคือคอนโดมิเนียมที่ระดับราคาไม่เกิน 3 ล้านบาทเพราะมีสัดส่วนอยู่ที่ประมาณ 48% ของคอนโดมิเนียมทั้งหมดในตลาด แต่สิ่งหนึ่งที่น่าสังเกตคือคอนโดมิเนียมที่ระดับราคามากกว่า 20 ล้านบาท ต่อยูนิตในภูเก็ตที่เริ่มมีมากขึ้นเพื่อรองรับกำลังซื้อของคนที่ต้องการบ้านพัก ตากอากาศในแบบที่ไม่ต้องดูแลมากนักหรือชาวต่างชาติที่ไม่ได้พักอาศัยอยู่ที่ ภูเก็ตแบบถาวรเพียงแต่ซื้อคอนโดมิเนียมในระดับราคานี้ ซึ่งอาจจะเป็นคอนโดมิเนียมในโครงการที่มีการดูแลรักษาดีหรือว่าอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี ปลอดภัย หรือมีขนาดใหญ่กว่าคอนโดมิเนียมในระดับราคาต่ำกว่า

คอนโดมิเนียมในระดับราคามากกว่า 20 ล้านบาทต่อยูนิตที่เปิดขายอยู่ในภูเก็ตมีทั้งหมดประมาณ 230 ยูนิต โดยมีอัตราการขายเฉลี่ยที่ประมาณ 63% โดยส่วนใหญ่ห้องแบบ 1 และ 2 ห้องนอนจะมีอัตราการขายที่สูงกว่าห้องแบบ 3 ห้องนอนเพราะว่าขนาดห้องเล็กกว่าราคาขายก็ต่ำกว่าห้องแบบ 3 ห้องนอน โดยห้องแบบ 1 ห้องนอนมีขนาดที่ประมาณ 55-95 ตารางเมตร ห้องแบบ 2ห้องนอนมีขนาดประมาณ 108-280 ตารางเมตรส่วนห้องแบบ 3 ห้องนอนมีขนาด 176-400 ตารางเมตร ดังนั้นห้องแบบ 3 ห้องนอนจึงมีอัตราการขายที่ต่ำกว่า

ภาพรวมตลาดคอนโดมิเนียมในระดับราคามากกว่า 20 ล้านบาทในภูเก็ตมีแนวโน้มดีขึ้นตามการปรับตัวของตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับอานิสงส์ จากการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวต่างชาติซึ่งบางส่วนมีความสนใจที่จะซื้อ อสังหาริมทรัพย์ในเมืองท่องเที่ยวชายทะเลของไทยอย่างภูเก็ตเพื่อไว้เป็นที่พักผ่อน หรือเป็นการลงทุนในระยะยาว โดยผู้ซื้อต่างชาติส่วนใหญ่คือชาวเอเชียโดยเฉพาะ คนจีนที่เดินทางเข้ามาในภูเก็ตมากขึ้น แม้ว่าคนจีนส่วนใหญ่ยังคงสนใจซื้อ อสังหาริมทรัพย์ในราคาไม่แพงเกินไป แต่ก็มีบางส่วนที่สนใจซื้ออสังหาริมทรัพย์ ราคาแพง และพวกเขามีธุรกิจหรือว่าช่องทางในการโอนเงินของพวกเขาจากประเทศ อื่นๆ ที่ไม่ใช่จีน ซึ่งอาจจะมีการควบคุมเรื่องการโอนเงินที่เคร่งครัด

ที่มา: กรุงเทพธุรกิจ – 4 เมษายน 2561

Nora has been in the Corporate Communications arena for a number of years. Nora's role is to communicate all newsworthy items that are of a PR nature.

No comment

 

emailSubscribe Via Email

Privacy guaranteed. We will not share your information.

Follow Me on Twitter

Follow Me on Facebook

Subscribe via RSS Feed

Copyright © 2021 CBRE (Thailand) Co., Ltd. All Rights Reserved.