Thailand's leading real estate agent

สนช.เคาะใช้ภาษีที่ดินปี 2562

By on Jun 26, 2018 in Investment-Land, Property News

กมธ.พิจารณาร่าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมีมติให้คงการบังคับใช้ภาษีในปี 2562 เพราะหน่วยงานที่ปฏิบัติมีความพร้อมแล้ว

พล.ท.ชาญชัย ภู่ทอง สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) โฆษกคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เปิดเผยภายหลังการประชุม กมธ.เมื่อวันที่ 22 มิ.ย.นี้ว่า ที่ประชุมคณะ กมธ.มีความเห็นว่า ควรยังคงให้การจัดเก็บภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวให้ใช้บังคับตั้งแต่ปี 2562 ซึ่งเป็นตามที่คณะรัฐมนตรีเสนอร่างกฎหมายเข้ามายัง สนช.ตั้งแต่แรก

ทั้งนี้ สาเหตุที่ยังคงให้ใช้บังคับตั้งแต่ปี 2562 เนื่องจากเห็นว่าแม้การพิจารณาร่างกฎหมายของ สนช.จะใช้เวลานาน แต่หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องได้เตรียมความพร้อมเอาไว้แล้ว โดยเฉพาะการจัดทำกฎหมายลำดับรองเพื่อรองรับการดำเนินการตามร่าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในทางปฏิบัติต่อไป จึงคิดว่าเมื่อมีการประกาศใช้ตามเวลาแล้วจะไม่มีผลกระทบ

ขณะเดียวกัน คณะ กมธ.จะมีการประชุมอีกครั้งในวันที่ 6 ก.ค. เพื่อพิจารณาในประเด็นต่างๆเพิ่มเติมจากข้อเสนอแนะของที่ประชุมร่วมคณะกรรมการ 3 สถาบัน ประกอบด้วย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และสมาคมธนาคารไทย ที่มีข้อสังเกตต่อร่างกฎหมายฉบับนี้ 5 ข้อ ซึ่ง กมธ.ได้ส่งให้คณะทำงาน 4 ฝ่ายและอนุกรรมการไปจัดทำเป็นข้อสรุปสุดท้าย รวมถึงตรวจสอบความถูกต้องของถ้อยคำต่างๆ ที่คณะ กมธ.ได้พิจารณาไปแล้ว

นอกจากนี้ อีกประเด็นที่ กมธ.มอบให้กรมที่ดิน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ไปช่วยหาข้อมูล คือ กรณีที่ไม่มีการประเมินทุนทรัพย์ที่กระจัดกระจายอยู่ทั่วประเทศ ทั้งที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง รวมถึงที่ดินอุทยานป่าไม้ พื้นที่ชายทะเล ซึ่งที่เหล่านี้ยังมีใช้ประโยชน์อยู่

อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาการทำงานของคณะ กมธ.จะสิ้นสุดประมาณปลายเดือน ก.ค.นี้ ตามที่ที่ประชุม สนช.ได้ขยายเวลาให้กับคณะ กมธ. แต่ยังไม่สามารถกำหนดได้ชัดเจนว่าจะเสนอร่างกฎหมายฉบับนี้ให้ที่ประชุม สนช.เห็นชอบได้เมื่อใด เพราะมีหลายประเด็นที่ต้องรอฟัง ความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนก่อน

ก่อนหน้านี้ นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง แสดงความเป็นห่วงหากเลื่อนใช้กฎหมายอาจมีผลกับการส่งรายได้จากภาษีที่จะจัดเก็บเพิ่มจะจัดสรรให้เป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)

นายอิสระ บุญยัง นายกกิตติมศักดิ์สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร กล่าวว่า จากการที่ กมธ.มีมติการบังคับใช้กฎหมายภาษีที่ดินฯ ตามกำหนดเดิมปี 2562 ไม่ ส่งผลกระทบต่อเจ้าของและผู้ประกอบการ นักพัฒนาที่ดินเพราะเสียภาษีโรงเรือน และที่ดิน รวมทั้งภาษีบำรุงท้องที่อยู่แล้ว คาดว่าปัญหาต่างๆ จะพิจารณาเสร็จได้ทัน ทั้งกฎหมายแม่และลูก

ที่มา: โพสต์ทูเดย์ – 23 มิถุนายน 2018

Nora has been in the Corporate Communications arena for a number of years. Nora's role is to communicate all newsworthy items that are of a PR nature.

Latest posts by Nora Chapman (see all)

No comment

 

emailSubscribe Via Email

Privacy guaranteed. We will not share your information.

Follow Me on Twitter

Follow Me on Facebook

Subscribe via RSS Feed

Copyright © 2021 CBRE (Thailand) Co., Ltd. All Rights Reserved.