Thailand's leading real estate agent

สนช.เคาะใช้ภาษีที่ดินปี 2562

By on Jun 26, 2018 in Investment-Land, Property News

กมธ.พิจารณาร่าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมีมติให้คงการบังคับใช้ภาษีในปี 2562 เพราะหน่วยงานที่ปฏิบัติมีความพร้อมแล้ว

พล.ท.ชาญชัย ภู่ทอง สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) โฆษกคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เปิดเผยภายหลังการประชุม กมธ.เมื่อวันที่ 22 มิ.ย.นี้ว่า ที่ประชุมคณะ กมธ.มีความเห็นว่า ควรยังคงให้การจัดเก็บภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวให้ใช้บังคับตั้งแต่ปี 2562 ซึ่งเป็นตามที่คณะรัฐมนตรีเสนอร่างกฎหมายเข้ามายัง สนช.ตั้งแต่แรก

ทั้งนี้ สาเหตุที่ยังคงให้ใช้บังคับตั้งแต่ปี 2562 เนื่องจากเห็นว่าแม้การพิจารณาร่างกฎหมายของ สนช.จะใช้เวลานาน แต่หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องได้เตรียมความพร้อมเอาไว้แล้ว โดยเฉพาะการจัดทำกฎหมายลำดับรองเพื่อรองรับการดำเนินการตามร่าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในทางปฏิบัติต่อไป จึงคิดว่าเมื่อมีการประกาศใช้ตามเวลาแล้วจะไม่มีผลกระทบ

ขณะเดียวกัน คณะ กมธ.จะมีการประชุมอีกครั้งในวันที่ 6 ก.ค. เพื่อพิจารณาในประเด็นต่างๆเพิ่มเติมจากข้อเสนอแนะของที่ประชุมร่วมคณะกรรมการ 3 สถาบัน ประกอบด้วย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และสมาคมธนาคารไทย ที่มีข้อสังเกตต่อร่างกฎหมายฉบับนี้ 5 ข้อ ซึ่ง กมธ.ได้ส่งให้คณะทำงาน 4 ฝ่ายและอนุกรรมการไปจัดทำเป็นข้อสรุปสุดท้าย รวมถึงตรวจสอบความถูกต้องของถ้อยคำต่างๆ ที่คณะ กมธ.ได้พิจารณาไปแล้ว

นอกจากนี้ อีกประเด็นที่ กมธ.มอบให้กรมที่ดิน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ไปช่วยหาข้อมูล คือ กรณีที่ไม่มีการประเมินทุนทรัพย์ที่กระจัดกระจายอยู่ทั่วประเทศ ทั้งที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง รวมถึงที่ดินอุทยานป่าไม้ พื้นที่ชายทะเล ซึ่งที่เหล่านี้ยังมีใช้ประโยชน์อยู่

อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาการทำงานของคณะ กมธ.จะสิ้นสุดประมาณปลายเดือน ก.ค.นี้ ตามที่ที่ประชุม สนช.ได้ขยายเวลาให้กับคณะ กมธ. แต่ยังไม่สามารถกำหนดได้ชัดเจนว่าจะเสนอร่างกฎหมายฉบับนี้ให้ที่ประชุม สนช.เห็นชอบได้เมื่อใด เพราะมีหลายประเด็นที่ต้องรอฟัง ความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนก่อน

ก่อนหน้านี้ นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง แสดงความเป็นห่วงหากเลื่อนใช้กฎหมายอาจมีผลกับการส่งรายได้จากภาษีที่จะจัดเก็บเพิ่มจะจัดสรรให้เป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)

นายอิสระ บุญยัง นายกกิตติมศักดิ์สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร กล่าวว่า จากการที่ กมธ.มีมติการบังคับใช้กฎหมายภาษีที่ดินฯ ตามกำหนดเดิมปี 2562 ไม่ ส่งผลกระทบต่อเจ้าของและผู้ประกอบการ นักพัฒนาที่ดินเพราะเสียภาษีโรงเรือน และที่ดิน รวมทั้งภาษีบำรุงท้องที่อยู่แล้ว คาดว่าปัญหาต่างๆ จะพิจารณาเสร็จได้ทัน ทั้งกฎหมายแม่และลูก

ที่มา: โพสต์ทูเดย์ – 23 มิถุนายน 2018

Nora has been in the Corporate Communications arena for a number of years. Nora's role is to communicate all newsworthy items that are of a PR nature.

No comment

 

emailSubscribe Via Email

Privacy guaranteed. We will not share your information.

Follow Me on Twitter

Follow Me on Facebook

Subscribe via RSS Feed

Copyright © 2022 CBRE (Thailand) Co., Ltd. All Rights Reserved.