Thailand's leading real estate agent

สวนกระแส กำลังซื้อซึมลึก ค้าปลีกไทย…ผุดสาขาไม่ยั้ง

By on May 09, 2019 in Featured, Retail

สวนกระแส กำลังซื้อซึมลึก ค้าปลีกไทย...ผุดสาขาไม่ยั้ง

ค้าปลีกเป็นธุรกิจที่มีการลงทุน ต่อเนื่อง โดยระหว่างปี 2559-2561 มีมูลค่าอยู่ที่ 130,200 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ปีละ 43,400 ล้านบาท และมีอัตราการจ้างงานโดยตรงกว่า 210,000 คนต่อปี และจ้างงานทางอ้อมอีกกว่า 150,000 คนต่อปี

“วรวุฒิ อุ่นใจ” ประธานสมาคมผู้ค้าปลีกไทย ให้มุมมองว่า ปัจจัยจากความไม่ชัดเจนของการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน ราคาสินค้าเกษตรที่ไม่เติบโต กระทบต่อรายได้ของกลุ่มคนฐานใหญ่ของประเทศ รวมถึงความไม่แน่นอนทางการเมืองหลังการเลือกตั้ง

ทั้งหมดกลายเป็นตัวแปรหลัก ของธุรกิจค้าปลีกปีนี้ โดยคาดว่าดัชนีค้าปลีกปีนี้อาจจะทรงตัวหรือต่ำกว่าเดิมเล็กน้อย

อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาการเติบโตของธุรกิจค้าปลีกแต่ละประเภทพบว่า กลุ่มซูเปอร์มาร์เก็ต เจาะกลุ่มคนชั้นกลางถึงบนที่มีกำลังซื้อสูงยังโตได้ ขณะที่กลุ่มห้างสรรพสินค้า ยังคงได้รับผลกระทบจากบรรยากาศของการจับจ่ายใช้สอยที่ยังไม่ปกติ

เท่ากับว่ากำลังซื้อของกลุ่มกลางและล่าง ซึ่งถือเป็นฐานใหญ่ของประเทศก็ยังคงออกอาการซึม

ขณะที่ฟากฝั่งของผู้ประกอบการ ค้าปลีกยังมีความหวัง ด้วยการเดินหน้าขยายสาขาต่อเนื่อง ข้อมูลจากรายงานประจำปี 2561 บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ระบุว่า ผู้ประกอบการค้าปลีก ค้าส่งรายใหญ่ในไทยยังคง เดินหน้าขยายสาขาต่อเนื่อง เพื่อขยายฐานลูกค้าทั้งกรุงเทพฯและหัวเมืองหลักในต่างจังหวัด โดยแนวโน้มการขยายสาขาจะเน้นรูปแบบเล็กลง ส่วนรูปแบบ ไฮเปอร์มาร์เก็ตที่มีพื้นที่ขายตั้งแต่ 1,000 ตารางเมตรขึ้นไปจะชะลอตัวลง จากพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไป ประกอบกับข้อจำกัดด้านกฎหมายผังเมืองและพื้นที่ขนาดใหญ่ที่หายากขึ้น โดยทิศทางแม็คโครปีนี้จะเน้นการขยายสาขารูปแบบสาขาแม็คโคร ฟู้ดเซอร์วิสที่มีพื้นที่ขายเฉลี่ย 1,000-3,000 ตารางเมตร และแม็คโคร ฟู้ดช็อป ที่มีพื้นที่ขายเฉลี่ยน้อยกว่า 1,000 ตารางเมตรเป็นหลัก เพื่อเข้าถึงลูกค้าผู้ประกอบการและ ผู้ประกอบการโฮเรก้าในพื้นที่ท่องเที่ยวและพื้นที่ชุมชนเมืองที่มีศักยภาพสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เช่นเดียวกับ “อัศวิน เตชะเจริญวิกุล”ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหาร “บิ๊กซี” กล่าวว่า ปีนี้จะใช้งบประมาณไม่ต่ำกว่า 10,000 ล้านบาท ในการขยายสาขาบิ๊กซี ทุกรูปแบบ โดยกลางปีนี้มีแผนจะเปิดบิ๊กซี รูปแบบไฮเปอร์มาร์เก็ตที่กัมพูชาและลาว คาดว่าใน 5 ปีจะสามารถขยายห้าง บิ๊กซีในประเทศซีแอลเอ็มวีได้ไม่ต่ำกว่า 10 สาขา ปัจจุบันบิ๊กซีทุกรูปแบบมีประมาณ 1,131 สาขา

ความเคลื่อนไหวนี้สะท้อนถึงความพยายามเติบโตของบรรดาเชนค้าปลีกที่เดินหน้าผุดสาขาอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อชิงเม็ดเงินจากชนชั้นกลาง

สนใจเช่าพื้นที่ค้าปลีก ติดต่อ ซีบีอาร์อี

ที่มา: ประชาชาติธุรกิจ – 9 พฤษภาคม 2562

Nora has been in the Corporate Communications arena for a number of years. Nora's role is to communicate all newsworthy items that are of a PR nature.

No comment

emailSubscribe Via Email

Privacy guaranteed. We will not share your information.

Follow Me on Twitter

Follow Me on Facebook

Subscribe via RSS Feed

Copyright © 2021 CBRE (Thailand) Co., Ltd. All Rights Reserved.