Thailand's leading real estate agent

ที่ส้มหล่นเฮ คลังยอมถอย ภาษีลาภลอย

By on Dec 24, 2018 in Featured, Investment-Land

ที่ส้มหล่นเฮ คลังยอมถอย ภาษีลาภลอย

เดินหน้าผลักดัน คุมสินเชื่อห้องแถว
คลังสั่งถอยร่างภาษีลาภลอย หลังความเห็นไม่ตรงกฤษฎีกา เบนเข็มผลักดันกฎหมายที่เป็นโครงสร้างแทน เดินหน้าออกกฎคุมลีสซิ่ง เงินติดล้อต่อ ด้านผู้ประกอบการเสียใจหวังสร้างการแข่งขันเป็นธรรมในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ร่างพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.) การได้รับประโยชน์จากการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของรัฐ พ.ศ. . เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “ภาษีลาภลอย” หรือ Windfall Tax เป็นภาษีที่เก็บจากผู้ได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานของรัฐ ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (ครม.)เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ขณะนี้อยู่ระหว่างรอเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผย”ฐานเศรษฐกิจ”ว่า สศค.จะไม่ผลักดันต่อ เพราะมีความเห็นไม่ตรงกันกับสำนักงานกฤษฎีกา จึงไม่อยากเสียเวลา เพราะเป็นคณะทำงานชุดเดียวกัน แต่จะหันมาผลักดันกฎหมายที่ชัดเจนกว่า อะไรที่เป็นโครงสร้าง เพื่ออานิสงส์ระยะยาว เพื่อให้ทันในรัฐบาลชุดนี้ อย่างร่างพ.ร.บ. การกำกับดูแลผู้ให้บริการทางการเงิน ซึ่งจะเป็นการตั้งหน่วยงานกำกับขึ้นมาดูแล ธุรกิจประเภทสินเชื่อห้องเช่า สินเชื่อมอเตอร์ไซค์เงินติดล้อ ซึ่งยังไม่มีหน่วยงานกำกับดูแล

สาเหตุส่วนหนึ่งที่จะไม่ผลักดันต่อ เนื่องจากหากมูลค่าที่ดินที่สูงขึ้น ก็ต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอยู่ดี ซึ่งมีผลบังคับไปแล้ว ขณะ Windfall Tax เป็นอีกขั้นหนึ่งและเชื่อว่า เก็บไม่ได้มากนัก ขณะที่ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเก็บได้และดีกว่าภาษีบำรุงท้องที่และภาษีโรงเรือน

“ที่ผ่านมาคนพูดสับสนในเรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพราะไปมองแต่เรื่องรายได้แต่วัตถุประสงค์หลักคือ ลดการใช้ดุลพินิจ เพราะภาษีบำรุงท้องที่และภาษีโรงเรือน มีการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่มาก เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน แล้วก็เก็บได้น้อย แต่กฎหมายที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จะไม่มีการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ ทุกอย่างเป๊ะ ใครมาประเมินก็ต้องประเมินเท่านี้ ไม่มีสิทธิ์ประเมินให้ต่ำกว่าได้เลย เพราะราคาที่ดินมาจากคอมพิวเตอร์ เป็นตัวเลขที่กรมธนารักษ์ทำส่งให้ ประเมินราคาตามตารางเมตรไปเลย”

นอกจากนั้นภายใต้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างยังมีการประกาศไว้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)ให้รู้ว่า ใครบ้างที่ต้องเสียภาษี และเสียในอัตราไหน หากคนที่บ้านติดกัน ขนาดต่างกัน แต่เสียน้อยกว่า ก็จะมีการอุทธรณ์ การตรวจสอบ จะเกิดความโปร่งใส แม้อัตราภาษีจะลดลง แต่ฐานใหญ่ขึ้น เป็นเรื่องดึงคนเข้ามาระบบ ส่วนในอนาคต หากรัฐบาลกล้าตัดสินใจเพิ่มอัตราภาษีก็สามารถทำได้ เพราะหลักภาษีที่ดินคือ คนเสียให้เยอะ ฐานให้กว้าง และเสียให้ต่ำ

ด้านนางสาวเกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เดิมทีเห็นด้วยกับการที่รัฐต้องการผลักดันภาษีลาภลอยให้เกิดขึ้น เนื่องจากจะเป็นธรรมต่อการแข่งขันในตลาดอสังหาริมทรัพย์ เพราะระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของรัฐ เช่น โครงการรถไฟฟ้า ต่างก่อสร้างด้วยเงินภาษีของประชาชนทั้งประเทศ แต่คนที่ได้รับประโยชน์จากการใช้ที่ดินโดยรอบ กลับเป็นคนเพียงม่กี่คนที่ครอบครองที่ดินอยู่เดิมแล้ว ทั้งยังจะสามารถสร้างกำไรจากการพัฒนาโครงการได้เป็นจำนวนมาก จากศักยภาพของที่ดินที่สูงมหาศาล

“หากไม่มีภาษีลาภลอย สถานการณ์ของตลาดอสังหาฯคงไม่แตกต่างจากปัจจุบัน ที่ใครเผอิญมีที่ดินใกล้แนวรถไฟฟ้าที่จะสร้างก็โชคดีทำโครงการขายได้กำไรมากกว่าที่ควรจะได้ เพราะตั้งราคาขายสูงได้ แต่ด้วยหลักการของภาษี ก็เข้าใจได้ว่า คงเกิดขึ้นยากในแง่ของการปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม ในฐานะคนธรรมดาหรือฐานะผู้พัฒนา จะแฟร์ต่อตลาดถ้ามีภาษีดังกล่าว”นางสาวเกษรากล่าว

สนใจเช่าหรือซื้อที่ดินเพื่อการลงทุน ติดต่อ CBRE

ที่มา: ฐานเศรษฐกิจ – 16 ธันวาคม 2561

Nora has been in the Corporate Communications arena for a number of years. Nora's role is to communicate all newsworthy items that are of a PR nature.

No comment

 

emailSubscribe Via Email

Privacy guaranteed. We will not share your information.

Follow Me on Twitter

Follow Me on Facebook

Subscribe via RSS Feed

Copyright © 2021 CBRE (Thailand) Co., Ltd. All Rights Reserved.