ซีบีอาร์อีในประเทศไทย


ซีบีอาร์อีเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ระดับสากลแห่งแรกที่เปิดให้บริการในกรุงเทพมหานคร นับตั้งแต่เริ่มเปิดดำเนินการในปี พ.ศ. 2531 บริษัทฯ ได้พัฒนาและเติบโตจนเป็นผู้นำในด้านการเป็นที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ของไทย

จากนั้น เราจึงขยายความเชี่ยวชาญไปสู่สาขาภูเก็ตในปี พ.ศ. 2547 ปัจจุบัน ซีบีอาร์อีมีบุคลากรที่เป็นผู้เชี่ยวชาญมากกว่า 1,300 คน ให้บริการด้านการเป็นตัวแทนในการซื้อขายและให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท การให้คำปรึกษาด้านการลงทุน การประเมินราคาทรัพย์สิน การศึกษาวิจัยตลาดและการเป็นที่ปรึกษาในการพัฒนาโครงการ การบริหารอาคาร การบริหารทรัพยากรทางกายภาพ การบริหารธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์ และบริหารโครงการ

รางวัล

ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของซีบีอาร์อีเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลกในฐานะผู้นำในตลาดอสังหาริมทรัพย์

เหตุการณ์สำคัญ

ซีบีอาร์อีได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นองค์กรแถวหน้าด้านอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์

คำรับรองจากลูกค้า

ฟังความคิดเห็นของลูกค้าที่มีต่อซีบีอาร์อี

ห้องข่าว

เราอัปเดตข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบริษัท บุคลากร และผลงานของเรา

ข้อมูลองค์กร

ทำความรู้จักค่านิยม RISE ประวัติความเป็นมา และผู้บริหารของซีบีอาร์อี

ความรับผิดชอบขององค์กร

เรามุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบและยั่งยืน

ร่วมงานกับเรา

เรามองหาผู้สมัครที่มีคุณสมบัติโดดเด่นและต้องการเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรที่ไม่หยุดนิ่งและพร้อมเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วของเรา