แผนกบริหารทรัพยากรอาคาร ซีบีอาร์อี ประเทศไทย จัดงานเสวนาด้านความปลอดภัย

31 ตุลาคม 2565

gws-fm-thailand-contractor-safety-forum-972x1296
แผนกบริหารทรัพยากรอาคาร (Global Workplace Solutions) CBRE ประเทศไทย ได้จัดงานเสวนาด้านความปลอดภัยให้กับคู่ค้าที่ให้บริการประจำหน่วยงานของบริษัทน้ำมันและพลังงาน (ExxonMobil) เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม โดยในงานเสวนาในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (Occupational Safety, Health, and Environment) ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากตัวแทนของคู่ค้าเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้มากกว่า 50 ราย

ทีมบริหารทรัพยากรอาคาร นำโดยคุณเจริญชัย ยิ่งปัญญาโชค คุณวิทยา ศันสนะพงษ์ปรีชา คุณสุรฉัตร ศาสตราพรหม คุณวรรณภา เตชะประเสริฐ คุณศุทธินี สถาวโรดม จัดให้มีการอบรมและเสวนาในหัวข้อต่าง ๆ เช่น วัฒนธรรมความปลอดภัย (Safety Culture) หลักการการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบของคน ระบบงาน วัฒนธรรมองค์กร กระบวนการ และอุปกรณ์ (Human Performance Principles) โดยในงานมีการสอดแทรกกิจกรรม (Workshop) เพื่อเปิดโอกาสให้ตัวแทนคู่ค้าและพนักงานของ CBRE ร่วมแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน

เช่นเดียวกับนโยบายความปลอดภัยและสุขภาวะที่ดีในสถานที่ปฏิบัติงานของ CBRE:

“CBRE มุ่งมั่นที่จะสร้างวัฒนธรรมในที่ทำงานที่ทุกคนได้เติบโตและมั่นใจว่าพนักงานทุกคนของเราปลอดภัยเมื่อสิ้นสุดวันทำงานแต่ละวัน ด้วยจุดประสงค์นี้ บริษัทได้พัฒนาและใช้ระบบการจัดการเพื่อประเมินความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงส่งเสริมพฤติกรรมและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพที่ดี”

gws-fm-thailand-contractor-safety-forum1-720x480
gws-fm-thailand-contractor-safety-forum2-720x480

ติดต่อเรา

แจ้งให้เราทราบถึงความต้องการของท่านเพื่อพูดคุยกับทีมของเรา