ซีบีอาร์อีบริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะเก่าเพื่อผู้พิการทางสายตา

7 มีนาคม 2565

cbre-donates-old-desk-calendars-for-the-blind

ซีบีอาร์อี ประเทศไทย จัดกิจกรรมเพื่อสังคมด้วยการบริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะเก่าสำหรับจัดทำสื่ออักษรเบรลล์ให้แก่ผู้พิการทางสายตาต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 โดยในปีนี้สามารถรวบรวมและบริจาคปฏิทินเก่าได้ 400 ฉบับจากพนักงานทั้งในสาขากรุงเทพฯ และภูเก็ต รวมถึงลูกค้าของบริษัทฯ เพื่อมอบให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ และสมาคมคนพิการจังหวัดภูเก็ต โดยนางสาวอาทิตยา เกษมลาวัณย์ (ที่ 1 จากขวา) หัวหน้าแผนกซื้อขายที่พักอาศัยโครงการ เป็นตัวแทนซีบีอาร์อี ประเทศไทย ในการบริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะเก่าในกรุงเทพฯ กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นในการช่วยเหลือสังคมและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของซีบีอาร์อี

cbre-donates-old-desk-calendars-for-the-blindติดต่อเรา

แจ้งให้เราทราบถึงความต้องการของท่านเพื่อพูดคุยกับทีมของเรา