ซีบีอาร์อี ประเทศไทย ฉลองวันสตรีสากลประจำปี 2566

15 มีนาคม 2566

international-women-day972x1296
ที่ซีบีอาร์อี ความมุ่งมั่นที่เรามีมาโดยตลอดในเรื่องความหลากหลาย ความเสมอภาค และการมีส่วนร่วมนั้นเริ่มต้นที่พนักงานแต่ละคนของเราเพื่อช่วยเสริมสร้างวัฒนธรรม DE&I ในองค์กร การสร้างสถานที่ทำงานที่ให้ความสำคัญกับความหลากหลายและส่งเสริมการมีส่วนร่วมเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากในการส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม  การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและความสามารถในการสร้างผลกำไร
 

international-women-day1-730

“เราฉลองให้กับความสำเร็จและผลงานของผู้หญิงทั่วโลก อีกทั้งตระหนักว่าเรามาไกลแค่ไหน และอีกไกลแค่ไหนที่เราต้องก้าวไป โดยพร้อมเปิดรับความเสมอภาคในทุก ๆ ด้าน" คุณโชติกา ทั้งศิริทรัพย์ หัวหน้าแผนกวิจัยและที่ปรึกษาการพัฒนาโครงการ

international-women-day2-730

"การเพิ่มขีดความสามารถของผู้หญิงไม่เพียงแต่เป็นพันธะทางศีลธรรมเท่านั้น แต่ยังเป็นเหตุผลทางธุรกิจที่ดี  เรายอมรับความเสมอภาคในทุกด้านด้วยการฉลองให้กับความสำเร็จของผู้หญิงทั่วโลก" คุณบานาบี้ สเวนสัน หัวหน้าแผนกการลงทุนและที่ดิน 

international-women-day5-730

"มาร่วมกันยอมรับถึงความแข็งแกร่งและความยืดหยุ่นที่มีอย่างมากของผู้หญิง รวมทั้งยอมรับความเสมอภาคในทุก ๆ ด้านเพื่อขับเคลื่อนให้เกิดความก้าวหน้าในอนาคต" คุณภัสสรีภัคว์ ศรีกัญจนานนท์ หัวหน้าแผนกบริหารอาคาร

international-women-day3-730

"เราเชื่อว่า การยอมรับความเสมอภาคในทุกด้านจะก่อให้เกิดทั้งนวัตกรรมและความสำเร็จทางธุรกิจ และแน่ใจว่าผู้หญิงคือศูนย์กลางในกระบวนการนี้" คุณศรุต วีรกุล ผู้อำนวยการแผนกพื้นที่สำนักงาน   คุณดวงพร ประเสริฐจันทร์ ผู้จัดการอาวุโส แผนกพื้นที่อุตสาหกรรมและโลจิสติกส์  และคุณรุศดา สืบสายอ้น รองผู้อำนวยการ แผนกซื้อขายที่พักอาศัยรายย่อย

international-women-day4-730

"เราสนับสนุนผู้หญิงทั่วโลกทั้งในวันนี้และในทุก ๆ วัน ยอมรับความเสมอภาคในทุกด้าน และทำงานร่วมกันเพื่ออนาคตที่สดใสสำหรับทุกคน" คุณดวงทิพย์ บุญช่วยเกื้อกูล รองผู้อำนวยการ แผนกซื้อขายโครงการที่พักอาศัย คุณจริยา ถ้ำตรงกิจกุล หัวหน้าแผนกพื้นที่ค้าปลีก และคุณพิชญา อร่ามรุ่งโรจน์ รองผู้อำนวยการ แผนกพื้นที่สำนักงาน

ติดต่อเรา

แจ้งให้เราทราบถึงความต้องการของท่านเพื่อพูดคุยกับทีมของเรา