ซีบีอาร์อี ประเทศไทย จัดงาน Virtual Wellness Talk ในหัวข้อ "Eat Well for a Healthy Heart"

22 ตุลาคม 2564

cbre-thailand-holds-virtual-wellness-talk-on-eating-well-for-a-healthy-heart-972x1296

ทีม L&D ของ ซีบีอาร์อี ประเทศไทยได้จัดงาน Virtual Wellness Talk ในหัวข้อ "Eat Well for a Healthy Heart" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน โดยมีวิทยากรรับเชิญคือ โค้ชจินนี่ จากช่อง FitJungMae ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพและฟิตเนส โค้ชจินนี่ ได้เล่าถึงวิธีการดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงผ่านปัจจัย 4 ด้าน ซึ่งนอกจากด้านอาหาร ยังรวมถึงการออกกำลังกาย การนอนหลับ และการจัดการความเครียด ผู้เข้าร่วมกว่า 40 คน จากแผนกต่าง ๆ ได้เรียนรู้การวางแผนปริมาณสารอาหาร วิธีสร้างสมดุลของการออกกำลังกาย ตลอดจนวิธีสร้างการนอนที่มีประสิทธิภาพ

cbre-virtual-wellness-talk_oct2021_01
cbre-virtual-wellness-talk_oct2021_02
cbre-virtual-wellness-talk_oct2021_03

ติดต่อเรา

แจ้งให้เราทราบถึงความต้องการของท่านเพื่อพูดคุยกับทีมของเรา