CBRE ประเทศไทย ร่วมงานเสวนาตลาดอสังหาริมทรัพย์โดยหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย

24 กุมภาพันธ์ 2565

cbre-thailand-joins-a-real-estate-panel-discussion-at-amcham

คุณบานาบี้ สเวนสัน หัวหน้าแผนกการลงทุนและที่ดิน CBRE ประเทศไทย ได้รับเชิญให้ร่วมงานเสวนาตลาดอสังหาริมทรัพย์ จัดโดยหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ณ รร. เวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญอีก 3 ท่านในวงการอสังหาริมทรัพย์ ภายในงาน คุณบานาบี้ได้เล่าถึงภาพรวมของตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทย รวมถึงการคาดการณ์แนวโน้มตลาดในอนาคต ให้แก่สมาชิกของหอการค้าฯ ที่เข้าร่วมงานมากกว่า 60 ท่าน

CBRE ร่วมงานเสวนาตลาดอสังหาริมทรัพย์โดยหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย 

CBRE ร่วมงานเสวนาตลาดอสังหาริมทรัพย์โดยหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย

CBRE ร่วมงานเสวนาตลาดอสังหาริมทรัพย์โดยหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย

ติดต่อเรา

แจ้งให้เราทราบถึงความต้องการของท่านเพื่อพูดคุยกับทีมของเรา