ซีบีอาร์อี เป็นวิทยากรรับเชิญในงานสัมมนาจัดโดยสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย

9 กุมภาพันธ์ 2564

cbre-thailand-joins-thai-valuers-association-webinar

คุณอลิวัสสา พัฒนถาบุตร กรรมการผู้จัดการ ซีบีอาร์อี ประเทศไทย ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในงานสัมมนาออนไลน์ จัดโดยสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย ในหัวข้อ "COVID รอบ 2 กับการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน" เมื่อวันที่ 6 ก.พ. 2564 ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์ เพื่ออัปเดตข้อมูลตลาดอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ผู้เข้ารวมงาน ซึ่งมีทั้งผู้ประเมิน สถาบันการเงิน นักบัญชี และที่ปรึกษาทางการเงิน

1
2
3

ติดต่อเรา

แจ้งให้เราทราบถึงความต้องการของท่านเพื่อพูดคุยกับทีมของเรา