ซีบีอาร์อี ประเทศไทย มอบชุดป้องกันโควิด-19 ให้แก่พนักงาน

12 พฤษภาคม 2564

cbre-thailand-provided-covid-19-prevention-kits

ซีบีอาร์อี ประเทศไทย มอบชุดป้องกันโควิด-19 ซึ่งประกอบด้วยหน้ากากอนามัยและสเปรย์แอลกอฮอล์ ให้แก่พนักงานแผนกบริหารอาคารที่ปฏิบัติงาน ณ อาคารของลูกค้า เพื่อแสดงความขอบคุณทีมงานที่ถือเป็นกำลังสำคัญในการต่อสู้กับวิกฤติอีกครั้งไปด้วยกัน

CBRE-Thailand-Provided-Covid-19-Prevention-Kits-1

ติดต่อเรา

แจ้งให้เราทราบถึงความต้องการของท่านเพื่อพูดคุยกับทีมของเรา