CBRE ประเทศไทย ได้รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษให้แก่หลักสูตรผู้ประกอบการของโรงเรียนบ่มเพาะธุรกิจ

11 กุมภาพันธ์ 2565

cbre-thailand-speaks-at-the-business-incubation-school

คุณอลิวัสสา พัฒนถาบุตร ประธานบริษัท CBRE ประเทศไทย ได้รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษให้แก่หลักสูตรผู้ประกอบการของโรงเรียนบ่มเพาะธุรกิจ (Business Incubation School) รุ่นที่ 6 ณ อาคารสมูท ไลฟ์ ทาวเวอร์ ถ.สาทร โรงเรียนบ่มเพาะธุรกิจเป็นโรงเรียนที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้ต่าง ๆ ด้านธุรกิจให้แก่ผู้ที่สนใจ

ในฐานะผู้ที่มีประสบการณ์มาอย่างยาวนานในแวดวงอสังหาริมทรัพย์ คุณอลิวัสสาได้ให้ข้อมูลการวิเคราะห์ตลาดอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย ทั้งในปัจจุบันและการคาดการณ์ในอีก 5 ปีข้างหน้า รวมถึงการผลกระทบของตลาดจากการแพร่ระบาดโควิด-19 ที่เกิดขึ้นให้แก่นักเรียนของหลักสูตรดังกล่าวซึ่งเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่มากกว่า 60 ท่าน

 cbre-thailand-speaks-business-incubation-school-01 

cbre-thailand-speaks-business-incubation-school-02ติดต่อเรา

แจ้งให้เราทราบถึงความต้องการของท่านเพื่อพูดคุยกับทีมของเรา