ข้อมูลเชิงลึก | งานสัมมนาแนวโน้มตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทยปี 2566

1 มีนาคม 2566

mo-972x1296-Data


คุณโชติกา ตั้งศิริทรัพย์ หัวหน้าแผนกวิจัยและที่ปรึกษาการพัฒนาโครงการ CBRE เริ่มต้นด้วยการสรุปสถานการณ์ตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทยในปี 2565 ก่อนจะนำเสนอภาพรวมของแนวโน้มเศรษฐกิจในปี 2566 จากนั้นจะเปรียบเทียบสถิติในตลาดที่พักอาศัย วิเคราะห์แนวโน้มตลาดพื้นที่สำนักงานและตลาดพื้นที่ค้าปลีก รวมถึงชี้ให้เห็นว่า ตลาดโรงแรมและตลาดพื้นที่อุตสาหกรรมและโลจิสติกส์มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา

ติดต่อเรา

แจ้งให้เราทราบถึงความต้องการของท่านเพื่อพูดคุยกับทีมของเรา