โรงแรม | งานสัมมนาแนวโน้มตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทยปี 2566

1 มีนาคม 2566

mo-972x1296-HTL


ทุกวันนี้เราได้ผ่านพ้นช่วงเวลาของการแพร่ระบาดที่เลวร้ายที่สุดไปแล้ว จึงมีเหตุผลที่ดีมากขึ้นสำหรับการฟื้นตัวของตลาดโรงแรม คุณอรรถกวี ชูแสง หัวหน้าแผนกธุรกิจโรงแรมของ CBRE จะกล่าวสรุปถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาในปี 2565 และสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงไปในปี 2566 ทั้งยังกล่าวถึงความเคลื่อนไหวบางอย่างของผู้ประกอบการรายใหญ่ในตลาด มีใครขาย มีใครลงทุน และโควิด-19 ได้ทำให้ตลาดเปลี่ยนไปอย่างไร ปัญหาแรงงาน และบทบาทของ ESG ในตลาดโรงแรม

ติดต่อเรา

แจ้งให้เราทราบถึงความต้องการของท่านเพื่อพูดคุยกับทีมของเรา