ตลาดพื้นที่อุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ | งานสัมมนาแนวโน้มตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทยปี 2566

1 มีนาคม 2566

mo-972x1296-IND


คุณอาดัม เบลล์ หัวหน้าแผนกพื้นที่อุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ของ CBRE กล่าวถึงความสำคัญของดาต้าเซ็นเตอร์ในประเทศไทยและสิ่งที่บริษัทต่าง ๆ กำลังมองหาเมื่อต้องการสร้างดาต้าเซ็นเตอร์ขึ้นมาสักแห่ง นอกจากนี้ ยังกล่าวถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) บทบาทของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และแนวโน้มที่น่าจับตามองในปีนี้และในอนาคต

ติดต่อเรา

แจ้งให้เราทราบถึงความต้องการของท่านเพื่อพูดคุยกับทีมของเรา