ตลาดที่พักอาศัย | งานสัมมนาแนวโน้มตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทยปี 2566

1 มีนาคม 2566

mo-972x1296-RES


มาร่วมรับฟังความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ CBRE คุณอาทิตยา เกษมลาวัลย์ หัวหน้าแผนกซื้อขายโครงการที่พักอาศัย และคุณปพิณริยา พึ่งเขื่อนขันธ์ หัวหน้าแผนกซื้อขายที่พักอาศัยรายย่อย ที่มาเจาะลึกถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในตลาดที่พักอาศัยปี 2566 และประเด็นร้อน เช่น โควิด-19 เปลี่ยนความชอบของผู้ซื้อไปอย่างไร เหตุใดตลาดที่พักอาศัยระดับหรูจึงเติบโต การเปลี่ยนจากคอนโดมิเนียมเป็นบ้าน การเติบโตของตลาดที่พักอาศัยมือสอง และชาวต่างชาติมีอิทธิพลอย่างไรต่อตลาดในช่วงหลังการระบาดใหญ่

ติดต่อเรา

แจ้งให้เราทราบถึงความต้องการของท่านเพื่อพูดคุยกับทีมของเรา