ตลาดพื้นที่ค้าปลีก | งานสัมมนาแนวโน้มตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทยปี 2566

1 มีนาคม 2566

mo-972x1296-RET


ตลาดค้าปลีกต้องเผชิญกับความท้าทายมาตลอดในช่วง 2 - 3 ปีหลังมานี้ การระบาดใหญ่ส่งผลให้เกิดการปิดเมืองและการท่องเที่ยวต้องชะงักไปชั่วคราว และในปัจจุบันก็ยังต้องเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรงจากอีคอมเมิร์ซ ในงานสัมมนาครั้งนี้ คุณจริยา ถ้ำตรงกิจกุล หัวหน้าแผนกพื้นที่ค้าปลีก วิเคราะห์ถึงความเชื่อมั่นของผู้บริโภค พฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป หน้าร้านควรรับมือกับความท้าทายที่เกิดจากการซื้อของออนไลน์อย่างไร และเหตุผลที่ "การคิดนอกกรอบ" สำคัญต่อความสำเร็จในอนาคต

ติดต่อเรา

แจ้งให้เราทราบถึงความต้องการของท่านเพื่อพูดคุยกับทีมของเรา