ภาพรวม

ซีบีอาร์อี ตระหนักถึงความสำคัญของสภาพแวดล้อมการทำงาน เราเชื่อว่าสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีและเหมาะสมจะช่วยจูงใจ ส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรมีพลังริเริ่มสร้างสรรค์ความคิดใหม่ ๆ และส่งมอบผลงานที่มีประสิทธิภาพให้กับองค์กร

เรามุ่งมั่นสร้างบรรยากาศการทำงานที่


 • สะท้อนคุณค่าของลูกค้าที่เราให้บริการ
 • สร้างโอกาสความสำเร็จให้เกิดขึ้นกับทุกคน
 • เคารพและตระหนักถึงคุณค่าของความแตกต่างระหว่างบุคคล
 • ตระหนักถึงความทุ่มเทของบุคคลากรที่มีต่อความสำเร็จขององค์กร

 

img-overview

 

โอกาสและความได้เปรียบของพนักงานของเรา

คุณมีอิสระที่จะกำหนดทิศทางความก้าวหน้าด้วยตัวคุณเอง

 • การเติบโตก้าวหน้าในหน้าที่การงานเป็นหน้าที่ของตัวคุณเอง ไม่จำเป็นต้องให้คนอื่นมากำหนด
 • เราให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพของงานที่คุณทำไม่ใช่อายุงาน
 • เราสนับสนุนให้คุณกล้าลองเสี่ยงทำสิ่งใหม่ ๆ อย่างชาญฉลาด รวมถึงค้นหาไอเดียและนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อต่อยอดทางธุรกิจ
 • ด้วยเครือข่ายที่ครอบคลุมในหลายประเทศขององค์กรเรา ช่วยให้คุณมีโอกาสที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น

 

คุณมีทีมงานที่พร้อมสนับสนุนคุณอยู่เสมอ

 • การมีส่วนร่วมและการทำงานเป็นทีมคือเจตนารมณ์ขององค์กรเรา
 • เราภาคภูมิใจในงานของเราและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาให้ดีขึ้นเสมอ
 • พนักงานของเราสร้างสรรค์แรงบันดาลใจให้กันและกัน เพื่อพัฒนาไปสู่มาตรฐานสากล
 • เรายินดีที่จะเผชิญกับความท้าทายไปด้วยกัน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์อันยอดเยี่ยม

 

 

คุณค่าที่กำหนดทิศทางการทำงานของเรา

RESPECT – การให้ความเคารพซึ่งกันและกัน

เรากระทำสิ่งต่าง ๆ โดยคำนึงถึงความคิดเห็นของผู้อื่น และแบ่งปันข้อมูลเพื่อก่อให้เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจ และส่งเสริมให้เกิดการทำงานร่วมกัน

INTEGRITY – ความซื่อสัตย์

ไม่ว่าจะเป็นบุคคลใด งานใด หรืองานลูกค้าคนใด ก็ไม่สำคัญไปกว่าความซื่อสัตย์ ซึ่งเป็นหน้าที่ของเรา และเป็นสิ่งที่เรายืดมั่น

SERVICE – การให้บริการ

เราตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าด้วยความกระตือรือร้นและขยันขันแข็ง รวมถึงยังสร้างความสัมพันธ์อันดีในระยะยาวโดยเชื่อมโยงผู้คน เงินทุนและโอกาสต่าง ๆ เข้าไว้ด้วยกัน

EXCELLENCE - ความเป็นเลิศ

เรามุ่งมั่นในการสร้างผลลัพธ์อันยอดเยี่ยมให้แก่ลูกค้า พนักงาน และผู้ถือหุ้นของเรา