สิทธิประโยชน์และสวัสดิการ


ซีบีอาร์อีให้ผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์ที่จูงใจ พร้อมทั้งมอบโอกาสในการเรียนรู้รวมถึงโอกาสในการร่วมงานกับทีมงานมืออาชีพ

บริษัทมอบสิทธิและสวัสดิการผลประโยชน์ในอัตราจูงใจโดยออกแบบความคุ้มครองให้เหมาะสมกับความต้องการของพนักงานทุกคนเพื่อส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานของเรา


icon1 icon2 icon3 icon4 icon5
ประกันชีวิตและสุขภาพ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โบนัส วันหยุดพักผ่อนประจำปี 12 วัน การตรวจสุขภาพประจำปี
icon1
ประกันชีวิตและสุขภาพ

icon2
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

icon3
โบนัส

icon4
วันหยุดพักผ่อนประจำปี 12 วัน

icon5
การตรวจสุขภาพประจำปี

 

benefit