โปรแกรมการฝึกอบรมและพัฒนา

 


ที่ซีบีอาร์อีคุณสามารถกำหนดทิศทางความก้าวหน้าในอาชีพด้วยตัวของคุณเอง

ซีบีอาร์อีให้ความสำคัญและมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับพนักงาน บริษัทมีหน้าที่สนับสนุนให้พนักงานพัฒนาตนเองทั้งในด้านอาชีพและส่วนบุคคล โปรแกรมการฝึกอบรมของเราจะส่งเสริมให้พนักงานของเราเรียนรู้ผ่านหลักสูตรที่หลากหลาย เช่น

  • พัฒนาภาวะผู้นำ การประชุมระดับภูมิภาค หลักสูตรเกี่ยวกับธุรกิจและอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ หลักสูตรเทคนิคการนำเสนอให้ได้งาน (Pitching)

นอกจากนั้น บริษัทยังลงทุนกับเทคโนโลยีและแพลตฟอร์มใหม่ล่าสุดเพื่อให้พนักงานเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและสามารถเชื่อมโยงกับเครือข่ายของซีบีอาร์อีทั่วโลกได้


learning-developing-800-533