รางวัลและการเชิดชูเกียรติพนักงาน


ซีบีอาร์อีเชื่อมั่นในการเชิดชูความสำเร็จพนักงานที่ทุ่มเทและมีผลงานและพฤติกรรมโดดเด่น โดยรางวัลต่าง ๆ ถูกออกแบบมาสำหรับพนักงานที่มีผลงานและพฤติกรรมโดดเด่นในแต่ละด้านและแต่ละสายธุรกิจ เพื่อเสริมสร้างความผูกพันธ์ของพนักงานและส่งเสริมวัฒนธรรมอันแข็งแกร่งขององค์กร


reward3-800-533

วัฏจักรแห่งความเป็นเลิศ

ทุก ๆ ปีพนักงานที่มีผลงานและความสำเร็จโดดเด่นจากสายธุรกิจต่าง ๆ จะได้รับการคัดเลือกจากทีมผู้บริหารและเพื่อนพนักงานเพื่อรับรางวัล กิจกรรมการมอบรางวัลภายในนี้ พนักงานจะได้เดินทางร่วมทำกิจกรรมอันสนุกสนานเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ร่วมกับเพื่อนพนักงานผู้ได้รับรางวัล "วัฏจักรแห่งความเป็นเลิศ" ท่านอื่น ซึ่งถือเป็นโอกาสอันดีในการท่องเที่ยวและสร้างความผูกพันธ์ระหว่างพนักงานและองค์กร

กิจกรรมการมอบรางวัลอันทรงเกียรตินี้ถือเป็นการแสดงความขอบคุณพนักงานที่ทำหน้าที่ด้วยความทุ่มเทและสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมตลอดทั้งปี "วัฏจักรแห่งความเป็นเลิศ" ของซีบีอาร์อี เป็นตัวอย่างหนึ่งของกิจกรรมการมอบรางวัลและเชิดชูความสามารถของพนักงานที่บริษัทตระหนักถึงความสำคัญ,


รางวัลบริหารทีมงานยอดเยี่ยม

รางวัลสำหรับผู้นำและเป็นตัวอย่างที่ดี ที่สร้างสรรค์ผลงานที่มีประสิทธิภาพได้เกินความคาดหมายจากหน้าที่รับผิดชอบของตนอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงเป็นแรงบันดาลใจและเป็นผู้กำหนดทิศทางให้แก่ทีม


รางวัลพนักงานผู้มีความเป็นเลิศ

พนักงานผู้มีความเป็นเลิศคือผู้ที่ประสบความสำเร็จและมีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์อยู่เสมอ