วิทยา ทวีวงศ์ทรัพย์

กรรมการผู้จัดการ | บริษัท ป่าตอง ฟิชเชอร์แมน ฮาร์เบอร์ จำกัด

เรารู้สึกประทับใจกับความเป็นมืออาชีพในเรื่องกระบวนการคัดสรรโรงแรมและการเจรจาต่อรอง ซีบีอาร์อีพยายามอย่างที่สุดเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของเราเมื่อมีการเจรจาต่อรอง เราตัดสินใจได้ถูกต้องที่เลือกใช้บริการจากซีบีอาร์อี
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม