คุณ เตชนันท์ ตั้งเทวนนท์

ผู้บริหารฝ่ายการตลาด | บริษัท ไวท์ไลน์กรุ๊ป จำกัด

การเข้ามามีส่วนร่วมของซีบีอาร์อี มีส่วนสำคัญอย่างมากต่อความสำเร็จในการขยายพื้นที่ค้าปลีก ซึ่งทำให้เราได้มีโอกาสดี ๆ มากมาย ซีบีอาร์อีมีความเป็นมืออาชีพและมีประสิทธิภาพในการเจรจาต่อรองแม้ในสถานการณ์ที่ซับซ้อน
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม