Rathawat-Kuvijitrsuwan-192x260-03022022
รัฐวัฒน์ คูวิจิตรสุวรรณ หัวหน้าแผนกวิจัยและที่ปรึกษาการพัฒนาโครงการ ประเทศไทย
แผนกวิจัยและที่ปรึกษาการพัฒนาโครงการ
กรุงเทพฯ ชั้น 46 ซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์ เพลส
87/2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย