อลิวัสสา พัฒนถาบุตร

ประธานบริษัท ประเทศไทย

ภาพของ aliwassa-pathnadabutr

ประสบการณ์

สำนักงานประจำ

ที่ตั้ง

548 อาคารวัน ซิตี้ เซ็นเตอร์ ชั้น 46 และ 45 ยูนิต 01-02
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330

ดูเส้นทาง
คุณอลิวัสสา พัฒนถาบุตร ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธานบริษัท ของบริษัท ซีบีอาร์อี (ประเทศไทย) จำกัด  รับผิดชอบในการกำกับดูแลการพัฒนาธุรกิจ การวางแผนเชิงกลยุทธ์ เป็นที่ปรึกษาด้านการออกแบบและการตลาดให้แก่โครงการอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำ และดูแลลูกค้ารายสำคัญของซีบีอาร์อี 

คุณอลิวัสสาเริ่มงานกับซีบีอาร์อีในปี พ.ศ. 2531 ตลอดระยะเวลา 35 ปีที่ซีบีอาร์อี คุณอลิวัสสา มีบทบาทสำคัญในการก่อตั้งซีบีอาร์อีให้เป็นผู้นำตลาดในประเทศไทย ความเป็นผู้นำที่โดดเด่นและแข็งแกร่งของเธอ ความรู้ในเชิงลึก และประสบการณ์อันมีค่าของเธอได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางทั่วทั้งบริษัทและในอุตสาหกรรมของเรา