คุณกุลวดี สว่างศรี

หัวหน้าแผนกการลงทุนและที่ดิน CBRE ประเทศไทย

ภาพของ kulwadee-sawangsri

ประสบการณ์

สำนักงานประจำ

ที่ตั้ง

548 อาคารวัน ซิตี้ เซ็นเตอร์ ชั้น 46 และ 45 ยูนิต 01-02
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330

ดูเส้นทาง