ปิยวุฒิ คิดมุ่งทางดี

หัวหน้าหน่วยธุรกิจ โกลบอล เวิร์คเพลส โซลูชันส์ ประเทศไทย

ภาพของ piyawut-kidmungtangdee

ประสบการณ์

สำนักงานประจำ

ที่ตั้ง

548 อาคารวัน ซิตี้ เซ็นเตอร์ ชั้น 46 และ 45 ยูนิต 01-02
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330

ดูเส้นทาง
คุณปิยวุฒิ คิดมุ่งทางดี ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยธุรกิจ โกลบอล เวิร์คเพลส โซลูชันส์ ประเทศไทย โดยร่วมงานกับซีบีอาร์อีในตำแหน่งผู้จัดการทั่วไปประจำพื้นที่ และก้าวขึ้นเป็นผู้นำหน่วยธุรกิจในปี พ.ศ. 2566 เพื่อนำธุรกิจบริหารทรัพยากรอาคารสำหรับลูกค้าในประเทศไทย  คุณปิยวุฒิมีประสบการณ์มากกว่าสิบปีในอุตสาหกรรมบริหารทรัพยากรอาคารทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ และครอบคลุมบทบาทต่าง ๆ ในบริษัทอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำก่อนจะมาร่วมงานกับซีบีอาร์อี

คุณปิยวุฒิสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์และถือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปนิกในประเทศไทย และวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการจัดการโครงการ และบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาการตลาด