เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานสูงสุด
เติมเต็มประสบการณ์ของผู้เช่า


ในเครือข่ายของเราที่มีอยู่ทั่วโลก ผู้เชี่ยวชาญของ CBRE บริหารจัดการอาคารพื้นที่รวมกันมากกว่า 250 ล้านตารางเมตร ทีมบริหารอาคารของ CBRE ใช้แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในมาตรฐานระดับโลกและข้อมูลแบบเรียลไทม์เพื่อเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินของคุณในทุกประเภท

ไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์เพียงแห่งเดียว หรือมีพอร์ตที่ซับซ้อน หลากหลาย บริการแบบครบวงจรของเราจะช่วยให้คุณเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของอาคารของคุณ และเติมเต็มประสบการณ์ของผู้เช่าในเวลาเดียวกัน

CBRE มุ่งเน้นการให้บริการและคำนึงถึงลูกค้าเป็นหลัก เราให้ความสำคัญกับการส่งมอบคุณค่าผ่านแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการดำเนินงาน การวางกลยุทธ์เพื่อลดต้นทุน ความคิดริเริ่มด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและการกำกับดูแล (ESG) รวมถึงเทคโนโลยีใหม่ในด้านอาคาร

เราเข้าใจดีว่าอาคารทุกแห่งมีเอกลักษณ์แตกต่างกัน


บริการและความเชี่ยวชาญที่เรามี

 • การบัญชี: โซลูชันด้านบัญชีและการรายงานทางการเงินที่ปรับเปลี่ยนได้ความต้องการ
 • ความต่อเนื่องทางธุรกิจ: การวางแผนและการดำเนินการในกรณีฉุกเฉิน
 • โฮสต์: ผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการฝึกอบรมด้านการบริการและเทคโนโลยีระดับรางวัลซึ่งช่วยสร้างประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมให้แก่ผู้เช่า
 • พลังงานและความยั่งยืน: การเพิ่มประสิทธิภาพอาคารที่จะช่วยพัฒนาการดำเนินงานและการลดค่าใช้จ่าย
 • มาตรฐานสากล: การสร้างมาตรฐานการดำเนินงานระดับโลกในพอร์ตโฟลิโอที่บริหารจัดการโดย CBRE
 • ทรัพยากรบุคคล: การดึงดูดพนักงานที่มีความสามารถ การปฐมนิเทศ การฝึกอบรม และการพัฒนา
 • การเรียนรู้และการพัฒนา: การฝึกอบรมแบบปกติและออนไลน์
 • อสังหาริมทรัพย์ชั้นนำ: บริการรูปแบบเฉพาะสำหรับอาคารที่มีความโดดเด่นในระดับโลก
 • การจัดซื้อ: การประสานงานกับคู่ค้า การกำหนดราคา และการบริหารจัดการด้านจัดซื้อ
 • การบริหารจัดการโครงการ: การจัดการโครงการทุนแบบองค์รวมและการก่อสร้างใหม่
 • การบริหารความเสี่ยง: การจัดการด้านประกันภัยและการคุ้มครองทรัพย์สิน
 • ความปลอดภัย: การวางแผน เครื่องมือ และบริการที่ปรับเปลี่ยนได้ความต้องการด้านความปลอดภัย
 • การบริหารเชิงกลยุทธ์: การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในพอร์ตโฟลิโอ ตามความต้องการของลูกค้า
 • บริการด้านเทคนิค: บริการด้านบำรุงรักษา เทคโนโลยี และวิศวกรรม
 • บริการด้านผู้เช่า: การประสานงานกับผู้เช่าและการบริหารจัดการเพื่อรักษาผู้เช่าเดิม
 • การส่งมอบ: การดำเนินการเปลี่ยนแปลงระบบบริหารอาคารอย่างราบรื่น