เนื่องจากข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับตลาดอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยนั้นมีน้อยมาก ฐานข้อมูลที่ซีบีอาร์อีได้สั่งสมมาเป็นเวลามากกว่า 3 ทศวรรษจึงเป็นข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าและยากจะเทียบได้ ทีมวิจัยและที่ปรึกษาการพัฒนาโครงการของซีบีอาร์อีมีการสำรวจเชิงลึกในทุกภาคธุรกิจของตลาดอสังหาริมทรัพย์อยู่เสมอ ทำให้ซีบีอาร์อี สามารถนำเสนอข้อมูล รายละเอียด และเครื่องมือในการคาดการณ์เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มตลาดได้อย่างแม่นยำจากพื้นฐานทั้งในอดีตและที่ประเมินไว้ในอนาคต

ข้อมูลในตลาดเชิงลึกที่ดีที่สุดช่วยให้เราสามารถแนะนำและให้คำปรึกษาด้านการวิจัยอสังหาริมทรัพย์ได้อย่างครอบคลุม ทีมงานสามารถเสนอแนวทางอสังหาริมทรัพย์ ให้คำปรึกษาเจ้าของที่ดิน นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ นักลงทุน บริษัท และองค์กรภาครัฐ เกี่ยวกับตลาดอสังหาริมทรัพย์ของไทยในทุกด้าน

ทีมวิจัยและที่ปรึกษาการพัฒนาโครงการของซีบีอาร์อีทำงานอย่างใกล้ชิดกับทีมงานอื่น ๆ ในบริษัทซึ่งให้บริการด้านธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์ เพื่อให้ลูกค้าของเราสามารถตัดสินใจได้เหมาะสมบนพื้นฐานของข้อมูลเชิงลึกที่นำไปใช้งานได้จริง อันเป็นผลมาจากการวิจัยที่ละเอียดซับซ้อนและแพลตฟอร์มผู้นำทางความคิดของเรา

 

Research-Reports รายงานการวิจัย
ซีบีอาร์อีนำเสนอข้อมูลเชิงลึกที่มีการคิดวิเคราะห์อย่างรอบคอบและการคาดการณ์ล่วงหน้าเกี่ยวกับแนวโน้ม กลยุทธ์ และโอกาสด้านอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย เพื่อเป็นแนวทางสำหรับลูกค้าของเราในการสร้างผลลัพธ์ที่โดดเด่นและเป็นรูปธรรม
 
Market-Studies การวิเคราะห์ทำเลที่ตั้ง
ซีบีอาร์อีนำเสนอภาพรวมเกี่ยวกับทำเลที่ตั้งและการวิเคราะห์พื้นที่สำหรับการพัฒนาโครงการในแง่ของพื้นที่โดยรอบ การเข้าถึง และกฎระเบียบผังเมืองที่เกี่ยวข้อง
 
Market-Studies การศึกษาวิจัยตลาด
ซีบีอาร์อีทำการสำรวจตลาดสำหรับภาคธุรกิจต่าง ๆ ในตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทย และรายละเอียดเกี่ยวกับอุปทาน อุปสงค์ ราคา ค่าเช่า และทิศทางตลาดในอนาคต
 
icon-Research-Development-Recommendations การให้คำแนะนำสำหรับการพัฒนาโครงการ
ซีบีอาร์อีให้คำแนะนำการพัฒนาพื้นที่เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งสะท้อนถึงสภาวะตลาดและศักยภาพในการดึงดูดผู้ซื้อและ/หรือผู้เช่า
 
icon-Research-Feasibility-Studies การศึกษาความเป็นไปได้
ซีบีอาร์อีดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้ซึ่งจะแสดงมูลค่าปัจจุบันสุทธิของโครงการ ระยะเวลาคืนทุน ระยะเวลาคืนทุนคิดลด และอัตราผลตอบแทนภายใน
 
icon-Research-Master-Plan-and-Development-Consultancy การให้คำปรึกษาแผนงานหลักและการพัฒนาโครงการ
ทีมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะของซีบีอาร์อีช่วยเจ้าของที่ดินในการวางแผนการพัฒนา ทั้งโครงการที่พักอาศัยและเชิงพาณิชย์ ทีมงานของเรารวบรวมและผสานข้อมูลจากทีมงานทั้งหมดในบริษัทเพื่อช่วยเพิ่มโอกาสของคุณในตลาดอสังหาริมทรัพย์ให้มากที่สุด