Host from CBRE : โปรแกรมบริหารอาคาร


Host แพลตฟอร์มระดับโลกของ CBRE ที่ช่วยสร้างการมีส่วนร่วมของผู้เช่า จะเข้ามาเปลี่ยนวิธีที่ผู้คนมีปฏิสัมพันธ์กับอาคาร ด้วยการเชื่อมโยงเจ้าของอาคาร ผู้จัดการอาคาร และพนักงานของผู้เช่าเข้าไว้ด้วยกัน ผ่านเทคโนโลยีที่ทันสมัย สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ในอาคาร และสังคมที่อยู่โดยรอบที่สำคัญต่อพวกเขา

แอปสำหรับสถานที่ทำงานนี้ได้รับการออกแบบมาเพิ่มศักยภาพให้กับอาคาร สามารถปรับเปลี่ยนให้เข้ากับความต้องการเฉพาะของเจ้าของอาคารแต่ละแห่งได้ เป็นการสร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจบนมือถือที่ช่วยให้ผู้ใช้งานแอปพลิเคชันสามารถเรียกดูพื้นที่ต่าง ๆ ในอาคาร ทำนัดการประชุมกับเพื่อนร่วมงาน จองพื้นที่ทำงาน ใช้บริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม และเข้าถึงบริการต่าง ๆ ของอาคารได้อย่างรวดเร็ว

ยกระดับอาคารของคุณให้ขึ้นไปอีกขั้นด้วย Host

 

 


 

ยกระดับอาคารของคุณให้ขึ้นไปอีกขั้นด้วย Host

 

 


 

Host ให้บริการแอปในที่ทำงานสำหรับทุกคน

 

 

Host ให้บริการแอปในที่ทำงานสำหรับทุกคน

 

 

Take your asset to the next level with Host

ค้นหาว่า Host ช่วยคุณได้อย่างไร