redirect pin user minus plus fax mobile-phone office-phone data envelope globe outlook retail close line-arrow-down solid-triangle-down facebook globe2 google hamburger line-arrow-left solid-triangle-left linkedin wechat play-btn line-arrow-right arrow-right solid-triangle-right search twitter line-arrow-up solid-triangle-up calendar globe-americas globe-apac globe-emea external-link music picture paper pictures play gallery download rss-feed vcard account-loading collection external-link2 internal-link share-link icon-close2
Resort-Property-328x249

คอนโด วิลล่า อพาร์ทเม้นท์ - ภูเก็ต

ทีมบริการงานขายทรัพย์สินรีสอร์ทของซีบีอาร์อี มีประสบการณ์กว่า 3 ทศวรรษในการให้บริการ ซื้อขาย วิลล่า บ้านพักตากอากาศ คอนโด และ อพาร์ทเม้นท์ ในจังหวัดภูเก็ต

การบริการด้านซื้อ-ขายวิลล่า/บ้านพักตากอากาศ คอนโดมิเนียม และอพาร์ทเม้นท์ในภูเก็ต

ประเทศไทยเป็นที่ยอมรับว่ามีสถานที่พักตากอากาศที่ดีที่สุดในโลก ทีมบริการงานขายทรัพย์สินรีสอร์ทของซีบีอาร์อีรวมข้อมูลตลาดท้องถิ่นกับประสบการณ์กว่า 3 ทศวรรษในการขาย วิลล่า / บ้านพักตากอากาศ คอนโดมิเนียม อพาร์ทเม้นท์ และการตลาดโครงการระหว่างประเทศ เพื่อเสนอบริการส่วนบุคคลสำหรับลูกค้าที่หาซื้อวิลล่า / บ้านพักตากอากาศ คอนโดมิเนียม/อพาร์ทเม้นท์ในประเทศไทย บริการของเราประกอบด้วยการขายและการซื้อส่วนบุคคลสำหรับวิลล่าระดับหรู คอนโดมิเนียมริมชายหาด และการเข้าซื้อสถานที่/โครงการ โดยเราสามารถเสนอทักษะด้านการตลาดและการวิเคราะห์เต็มรูปแบบเพื่อให้คำแนะนำเรื่องการพัฒนา การตลาด การจัดการงานขาย และการตลาดต่างประเทศที่เหมาะสมที่สุด


icon-Residential Property Transaction Services การให้คำปรึกษาการพัฒนาโครงการ
ด้วยการสนับสนุนของแผนกให้คำปรึกษาและสำรวจวิจัยตลาดของเรา ผนวกกับประสบการณ์ที่สั่งสมมากว่า 3 ทศวรรษ ที่ปรึกษาการพัฒนาโครงการของเราสามารถให้ข้อมูลตลาดเชิงลึกที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาโครงการที่จะตอบสนองความคาดหวังและความต้องการของตลาด เรายังสามารถแนะนำบริการบริหารจัดการงานขายโครงการ และด้วยประสบการณ์การดูแลลูกค้าในแต่ละวัน ที่ปรึกษางานขายของเรารอบรู้เรื่องแนวโน้มล่าสุดและความชอบของผู้ซื้อ ทำให้เราสามารถให้คำแนะนำที่ดีที่สุดสำหรับบริษัทของคุณเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพการขายสูงสุด
 
icon-Residential Property Transaction Services บริการบริหารอาคาร
ซีบีอาร์อีให้คำปรึกษาและแนะนำแบบวงจรสำหรับการบริหารอาคาร ประกอบด้วย การจ้างบุคลากร การดำเนินงาน ด้านบัญชี การบำรุงรักษาภูมิทัศน์ งานวิศวกรรมและระบบต่าง ๆ ความปลอดภัยและความมั่นคง สำหรับอสังหาริมทรัพย์ส่วนบุคคล เราให้บริการบำรุงรักษาทั้งหมดเพื่อให้สินทรัพย์ที่คุณลงทุนอยู่ในสภาพที่ดีที่สุด
 
icon-International-Representation บริการบริหารธุรกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์
ทีมของเราจะอำนวยความสะดวกด้านการซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภทในภูเก็ต สำหรับลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ จุดแข็งหลักของเราคือความรู้เรื่องตลาด กิจกรรมประจำวันของเราทำให้เราสัมผัสตลาดผ่านลูกค้าของเราและเข้าใจถึงความต้องการด้านอสังหาริมทรัพย์ของลูกค้าอย่างถ่องแท้ไม่ว่าจะเป็นผู้พัฒนาโครงการ ผู้ซื้อ หรือเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ เราสามารถนำเสนอบริการ ให้คำแนะนำและให้ข้อมูลทางการตลาดแบบมืออาชีพให้กับเฉพาะบุคคลนั้น ๆ เพื่อปรับให้เข้ากับความต้องการส่วนบุคคล
บริการของเรายังรวมถึง
  • การขายอสังหาริมทรัพย์ที่มีอยู่แล้วและสร้างใหม่ของบุคคล
  • การขายคอนโดมิเนียม และวิลล่าโครงการใหม่

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญของเรา

prakaipeth-meechoosarn-192x260-03022022
ประกายเพชร มีชูสาน
หัวหน้าแผนกซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ภูเก็ต
ประเทศไทย
บริการที่ปรึกษาและธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์
+66 76 689 991
+66 76 689 919